Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm; thu chi đầu năm học

(BKTO) – Đây là một trong những nội dung trọng tâm của nhiệm vụ thanh, kiểm tra của ngành Giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) nêu trong Công văn hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên vừa ban hành mới đây.                
   

Ngành Giáo dục sẽ tăng cường thanh tra các hoạt động dạy thêm, học thêm; thu chi đầu năm học. Ảnh tư liệu.

   

Theo đó, đối với nhiệm vụ thanh tra Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, Bộ GD&ĐT yêu cầu tập trung vào việc chuẩn bị đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bảo đảm thực hiện Chương trình theo quy định;

Thanh tra việc biên soạn, phát hành, mua sắm và sử dụng sách giáo khoa theo chỉ đạo của Chính phủ; việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục phổ thông theo Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GD&ĐT quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Việc chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học và các quy định pháp luật có liên quan.

Đặc biệt, ngành Giáo dục sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 41/2021/QH15 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, nhất là đối với hoạt động dạy thêm, học thêm; hoạt động thu chi đầu năm học, việc thực hiện tiếp nhận tài trợ, xã hội hóa giáo dục; việc thực hiện các khoản kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh;

Thanh tra, kiểm tra việc tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục mầm non trong điều kiện mới, đặc biệt ở nhóm lớp, nhóm trẻ;

Thực hiện thanh tra, kiểm tra trách nhiệm quản lý của người đứng đầu; thực hiện chỉ tiêu biên chế, số lượng và việc quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trong các cơ sở giáo dục theo quy định; quy hoạch, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn; thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong GD&ĐT.

Bộ GD&ĐT cũng sẽ thực hiện thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với những vấn đề nóng, phức tạp phát sinh../.

N.LỘC
Cùng chuyên mục
Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm; thu chi đầu năm học