Bổ sung các kỹ năng chuyên sâu trong chương trình bồi dưỡng kiến thức của Kiểm toán nhà nước

(BKT) Đây là một trong những yêu cầu của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung tại cuộc họp Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước của Kiểm toán nhà nước (Ban Chỉ đạo) diễn ra chiều 19/9.                
   

ThS. Trần Kim Lộc - Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán - báo cáo tổng hơp kết quả rà soát và định hướng hoàn thiện hệ thống chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng của KTNN. Ảnh: Nguyễn Ly

   

Báo cáo tổng hơp kết quả rà soát và định hướng hoàn thiện hệ thống chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng của KTNN, ThS. Trần Kim Lộc - Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán - cho biết: Thực hiện Thông báo số 01/TB-BCĐ ngày 27/7/2022 của Ban Chỉ đạo, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã phối hợp với Tổ rà soát 1 và 2 hoàn thành rà soát toàn bộ các chương trình bồi dưỡng của KTNN. Trên cơ sở đó, hai tổ đề xuất một số ý kiến liên quan đến thời lượng, nội dung cho từng chuyên đề đào tạo.

Cụ thể, đối với các chương trình bồi dưỡng ngạch Kiểm toán viên (KTV) cấp độ 1,2, KTV chính, KTV cao cấp và kỹ năng lãnh đạo cấp phòng của KTNN (Tổ 1 rà soát), thời lượng đào tạo tối đa là 160 tiết; ghép chương trình bồi dưỡng ngạch KTV cấp độ 1 và 2 thành Chương trình bồi dưỡng ngạch KTV; phát triển một số chuyên đề thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn dùng chung.
                
   

Các thành viên Ban Chỉ đạo thảo luận tại cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Ly

   

Đối với các chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm chuyên môn của KTNN (Tổ 2 rà soát), cắt giảm thời lượng của một số chuyên đề trong chương trình phù hợp với nội dung đào tạo, giảm thời lượng của một số chương trình để bảo đảm đúng quy định của Nghị định số 89/2021/NĐ-CP về chứng chỉ bồi dưỡng với công chức, viên chức (tối đa 40 tiết/chương trình).

Tổ 2 cũng đề xuất bỏ các nội dung trùng lặp giữa các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; lược bỏ những nội dung mang tính chất lý thuyết, tập trung giới thiệu những nội dung mang tính chất chuyên môn, nghiệp vụ; bổ sung những nội dung mới phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và các hướng dẫn kiểm toán theo từng lĩnh vực của KTNN.

Đối với các chương trình có kế hoạch rà soát, điều chỉnh, bổ sung trong năm 2022 (4 chương trình), Ban biên soạn đã hoàn thành sửa đổi và nghiệm thu Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình cấp 1,2,3 (ngày 09/6/2022), Chương trình bồi dưỡng kiểm toán môi trường (ngày 29/6/2022).

Còn lại 2 chương trình xây dựng mới, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã hoàn thành Chương trình Tổng quan về kinh tế đối ngoại và nghiệp vụ hải quan và tổ chức thí điểm 1 lớp học. Chương trình bồi dưỡng kỹ năng phân tích và đánh giá chính sách công đã hoàn thành đề cương chương trình.

Đánh giá cao nỗ lực của các thành viên trong Tổ rà soát 1 và 2, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung thống nhất cao với các đề xuất của hai tổ. Đồng thời, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị các tổ lưu ý một số nội dung sau: Rà soát toàn bộ chương trình bồi dưỡng của KTNN theo hướng cắt các nội dung trùng lặp, bổ sung nội dung thiếu, nhất là các luật, quy định, chuẩn mực mới.

Các tổ lưu ý xây dựng chương trình đào tạo theo đúng quy định tại Nghị định số 89/2021/NĐ-CP nhưng vẫn phải đảm bảo thời lượng và nội dung để đáp ứng yêu cầu của Ngành. Các tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cần bổ sung thêm nội dung về kỹ năng chuyên sâu, giảm bớt các nội dung về kiểm tra, nghiên cứu cho cân đối với thời lượng đào tạo từng chuyên đề./.

THÙY LÊ
Cùng chuyên mục
Bổ sung các kỹ năng chuyên sâu trong chương trình bồi dưỡng kiến thức của Kiểm toán nhà nước