Năm 2021, KTNN khu vực III đạt được nhiều kết quả tích cực

(BKT) Ngày 27/12, tại TP. Đà Nẵng, KTNN khu vực III đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh tham dự và chỉ đạo Hội nghị.                
   

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh phát biểu chỉ đạo Hội nghị - Ảnh: VIẾT NHÃN

   

Dự Hội nghị còn có toàn thể lãnh đạo, công chức, người lao động của KTNN khu vực III.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực III Nguyễn Huy Hải cho biết, năm 2021, đơn vị được Tổng Kiểm toán nhà nước giao thực hiện 06 cuộc kiểm toán.Song do tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương trên địa bàn kiểm toán diễn biến phức tạp, đơn vị đãtrình lãnh đạo KTNN xem xét, quyết định điều chỉnhgiảm01 cuộc kiểm toán. Đến nay,KTNN khu vực III đã kết thúc 05 cuộc kiểm toán, trong đó đã phát hành 04 Báo cáo kiểm toán (BCKT); 01 BCKT đã thông qua với đơn vị được kiểm toán.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán được đơn vị tổ chức một cách chủ động, đổi mới thông qua việc phân công cán bộ theo dõi tình hình, đôn đốc thực hiện kiến nghị. Kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2020 (kiểm toán ngân sách địa phương niên độ 2019) của các địa phương là 87%, cụ thể TP. Đà Nẵng đạt 95,7%, tỉnh Bình Định đạt 100%, tỉnh Quảng Ngãi đạt 69%.

Ngoài ra, các mặt công tác khác như kiểm soát chất lượng kiểm toán; xây dựng và tập huấn, phổ biến pháp luật; tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu khoa học; xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin… cơ bản đáp ứng các yêu cầu đề ra.

Về nhiệm vụ công tác năm 2022, Phó Kiểm toán trưởng Nguyễn Huy Hải cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp kiểm toán theo hướng đánh giá rủi ro, xác định trọng tâm, nội dung, phạm vi kiểm toán. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán và các phần mềm của KTNN trong các hoạt động quản lý.
                
   

Quang cảnh Hội nghị - Ảnh: VIẾT NHÃN

   

Cùng với đó, đơn vị cũng sẽ chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 trên cơ sở kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Ngành, đảm bảo phù hợp với hoạt động kiểm toán và diễn biến của dịch Covd-19. Đồng thời tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa KTNN khu vực III với chính quyền địa phương trong hoạt động kiểm toán nhằm theo dõi, giám sát, nâng cao tính kỷ luật, kỷ cương, góp phần quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính, ngân sách, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, qua đó tạo sự ủng hộ của địa phương với hoạt động kiểm toán...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh cơ bản nhất trí với các đánh giá trong Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 của KTNN khu vực III, đồng thời biểu dương những kết quả đơn vị đạt được trong năm qua.

Nhấn mạnh một số lưu ý trong triển khai nhiệm vụ năm 2022, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị KTNN khu vực III tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm toán, tăng cường trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở… của công chức, Kiểm toán viên. Mặt khác, cần thường xuyên theo dõi, kiểm tra đối với công chức, Kiểm toán viên trong việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành nhiệm vụ, công vụ, cũng như trong quan hệ xã hộị…

Thay mặt lãnh đạo đơn vị, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực III Lê Quý Hưng trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 đã được lãnh đạo KTNN giao.
VIẾT NHÃN - KTNN khu vực III
Cùng chuyên mục
Năm 2021, KTNN khu vực III đạt được nhiều kết quả tích cực