Phòng chống tham nhũng và vai trò của Kiểm toán nhà nước

(BKT) Sáng 24/8, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã khai mạc Hội thảo “Phòng, chống tham nhũng và vai trò của KTNN”.                
   

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Nguyễn Lộc - Thùy Lê

   

Chủ đề của Hội thảo thuộc Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Quốc gia “Hoàn thiện pháp luật KTNN nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam”. Đây là đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia thứ hai mà KTNN thực hiện.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung, Giám đốc trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Trần Kim Lộc và PGS, TS. Đoàn Xuân Tiên - Nguyên Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, thành viên chính của Ban Đề tài - chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo còn có các nhà khoa học, các nhà quản lý đến từ Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, UBND Thành phố Hải Phòng, Học viện Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam, cùng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học của KTNN.

Khai mạc Hội thảo, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung nhấn mạnh: Với địa vị pháp lý là cơ quan kiểm tra tài chính công, tài sản công do Quốc hội thành lập, KTNN là một trong những cơ quan trực tiếp có trách nhiệm phát hiện và phối hợp xử lý tham nhũng, chống thất thoát, lãng phí trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Những năm qua, đặc biệt là từ khi thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, KTNN đã xây dựng kế hoạch kiểm toán, tập trung vào những vấn đề được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, xã hội quan tâm, nhất là các lĩnh vực dễ xảy ra thất thoát, tham nhũng, lãng phí.

                
   

Quang cảnh Hội thảo: Ảnh: Nguyễn Lộc - Thùy Lê

   

Với phương châm thông qua kết quả kiểm toán và tăng cường kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị kiểm toán, KTNN đã phối hợp với các cơ quan có liên quan đôn đốc thu hồi nhanh chóng, dứt điểm đối với việc sai phạm trong quản lý và sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước.

Bên cạnh đó, việc công khai kết quả kiểm toán, kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán được thực hiện định kỳ nhằm thông tin đầy đủ, kịp thời về hoạt động điều hành và quản lý ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn trường hợp chưa thực hiện đúng, kịp thời các kết luận, kiến nghị của KTNN, nhất là việc xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với các sai phạm. Việc khai thác, sử dụng kết quả kiểm toán phục vụ cho công tác điều hành, kiểm tra, giám sát vẫn còn hạn chế.

Về phía KTNN, kết quả phát hiện những hành vi tham nhũng, lãng phí ngân sách, tiền và tài sản nhà nước còn hạn chế. Do phương pháp kiểm toán chủ yếu là hậu kiểm dựa trên hồ sơ nên việc nhận biết, phát hiện dấu hiệu tham nhũng chưa đầy đủ, kịp thời.

Từ thực trạng trên, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung đề nghị các đại biểu, nhà quản lý, các nhà khoa học tập trung trao đổi, làm sáng rõ những nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, làm rõ một số vấn đề lý luận về tham nhũng và phòng, chống tham nhũng, các chủ trương, giải pháp, đường lối của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng.

Thứ hai, làm rõ vai trò của KTNN trong phòng, chống tham nhũng, thực trạng công tác phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán của KTNN cũng như việc thi hành các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng tại KTNN trong thời gian qua.

Thứ ba, tập trung làm rõ các vướng mắc, bất cập đối với cơ chế giám sát, phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng. Từ đó đề xuất các kiến nghị, giải pháp để hoàn thiện, tăng cường sự phối hợp nhằm nâng cao chất lượng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giúp KTNN hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ.
                
   

Các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: Nguyễn Lộc - Thùy Lê

   

Theo chương trình Hội thảo, các đại biểu, nhà quản lý, các nhà khoa học trình bày tham luận về các nội dung: Những nhân tố chủ yếu tác động đến hiệu quả, hiệu lực phòng, chống tham nhũng của KTNN; pháp luật về KTNN đối với phòng, chống tham nhũng lãng phí ở Việt Nam; tham nhũng và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; những quan điểm, định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật KTNN để nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng; xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kiểm toán của KTNN.

Báo Kiểm toán sẽ tiếp tục cập nhật nội dung của Hội thảo./.

Tin và ảnh: THÙY LÊ - NGUYỄN LỘC
Cùng chuyên mục
Phòng chống tham nhũng và vai trò của Kiểm toán nhà nước