INTOSAI tổ chức hội thảo chung tại Đan Mạch

(BKT) Để chuẩn bị cho Kế hoạch chiến lược phát triển của Tổ chức Quốc tế các Cơ quan Kiểm toán tối cao - INTOSAI giai đoạn 2023–2025, nhằm phục vụ cho việc vận hành Kế hoạch chiến lược INTOSAI giai đoạn 2023–2028 sẽ được thông qua tại Đại hội của INTOSAI lần thứ XXIV, Diễn đàn trao đổi Bộ Chuẩn mực của INTOSAI về các hướng dẫn nghiệp vụ (IFPP) vừa qua đã tổ chức một hội thảo chung tại Thủ đô Copenhagen (Đan Mạch) trong 2 ngày.                
   

Các đại biểu tham dự hội thảo chung tại Đan Mạch. Ảnh: INTOSAI

   

Hội thảo chung có sự tham dự của đại diện tất cả các ủy ban INTOSAI, Cơ quan Sáng kiến phát triển INTOSAI, Văn phòng Tổng thư ký INTOSAI…, đồng thời cũng cung cấp một cuộc họp trực tuyến cho những người không thể tham gia trực tiếp.

Các cuộc thảo luận tại Hội nghị chung tập trung vào các chủ đề trọng tâm liên quan đến các nhiệm vụ: Nâng cao tính dễ hiểu, rõ ràng và nhất quán của IFPP; phát huy điểm mạnh và hạn chế những thiếu sót của hệ thống thiết lập chuẩn mực; bàn thảo về mục đích của các chuẩn mực kiểm toán quốc tế; xác định rõ các nguyên tắc soạn thảo các quy ước; khai thác, tận dụng công nghệ hiện đại để ứng dụng vào các hoạt động của INTOSAI chuyên nghiệp hơn…

Các đại biểu cũng bàn thảo về việc cải tiến, phát triển các tuyên bố, quy ước và tài liệu chuyên nghiệp của INTOSAI. Hiện tại, các thông tin và tài liệu chi tiết liên quan đến IFPP đã được đăng tải trang web của Ủy ban Chuẩn mực nghề nghiệp INTOSAI. Thông tin chi tiết hơn về Kế hoạch phát triển chiến lược của INTOSAI hiện tại và trong tương lai cũng được công khai trên trang web của Diễn đàn trao đổi về IFPP./.
Tuệ Lâm
(Theo intosai.org)
Cùng chuyên mục
INTOSAI tổ chức hội thảo chung tại Đan Mạch