(BKT) Mới đây, Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao Thái Bình Dương (PASAI) đã tổ chức cuộc họp Ban điều hành lần thứ 31 theo hình thức trực tuyến.                
   

PASAI vẫn duy trì các cuộc họp trực tuyến. Ảnh: PASAI

   

Ông Sairusi Dukuno, Quyền Tổng Kiểm toán nước Cộng hòa Fiji kiêm Chủ tịch Ban điều hành PASAI chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có Tổng Thư ký PASAI, Tổng Kiểm toán New Zealand, Giám đốc Điều hành PASAI cùng nhiều lãnh đạo các Cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI) thành viên PASAI.

Tại cuộc họp, Giám đốc Điều hành PASAI Esther Lameko-Poutoa đã trình bày một báo cáo, cung cấp cái nhìn tổng quan về những hoạt động và kết quả của Ban Thư ký PASAI trong tháng 7 và 8/2022, năm ưu tiên chiến lược của Tổ chức. Bà Esther Lameko-Poutoa báo cáo về quá trình các SAI lập kế hoạch chiến lược, chú trọng đến nhiệm vụ củng cố tính độc lập của các SAI; việc tăng cường sự tham gia của các bên liên quan cho 10 SAI; tiếp tục hỗ trợ tư vấn để hoàn thành các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính của Chính phủ 2 SAI và hỗ trợ nhiều vấn đề khác; hoàn thành giai đoạn đầu tiên của chương trình bồi dưỡng lãnh đạo các SAI; hỗ trợ kỹ thuật để thiết kế, thực hiện các kế hoạch chiến lược và hệ thống giám sát cho 4 SAI…

Ban điều hành cũng đã thông qua báo cáo thường niên và báo cáo tài chính để trình bày tại Đại hội đồng thường niên của PASAI. Chương trình nghị sự cũng bao gồm việc đánh giá Kế hoạch chiến lược tiếp theo của PASAI, việc chuẩn bị cho cuộc họp tiếp theo của Ban điều hành sẽ diễn ra vào ngày 24 và 25/11/2022./.
Tuệ Lâm
(Theo pasai.org)
Cùng chuyên mục
PASAI họp Ban điều hành lần thứ 31