Phần Lan: Xác định thách thức với nền tài chính trung ương

(BKT) Mới đây, Kiểm toán nhà nước Phần Lan (NAOF) đã công bố báo cáo thường niên có tựa đề: “Tài chính của chính quyền trung ương tiếp tục đối mặt với thách thức - Tác động của các biện pháp cần được đánh giá một cách toàn diện” và đệ trình báo cáo lên Quốc hội Phần Lan.                
   

Cơ quan Kiểm toán nhà nước Phần Lan. Ảnh: aaipa.gov.mk

   

Báo cáo cung cấp tóm tắt kết quả của cuộc kiểm toán do NAOF thực hiện và các hoạt động giám sát của NAOF. Tài chính của chính quyền trung ương tiếp tục phải đối mặt với những thách thức đáng kể. Để giải quyết được các thách thức này cần phải triển khai đánh giá tác động toàn diện cũng như sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý.

Tổng Kiểm toán Phần Lan Sami Yläoutinen cho rằng, yêu cầu tiên quyết là các tác động cần phải được đánh giá một cách toàn diện càng sớm càng tốt ngay ở giai đoạn lập kế hoạch. NAOF đã kiểm toán một số cải cách nhằm tái cơ cấu nền hành chính công và chuẩn bị cho những thay đổi trong môi trường hoạt động.

Theo các cuộc kiểm toán, việc thiết lập các mục tiêu và sự hợp tác giữa các cơ quan quản lý hành chính đã được cải thiện. Tuy nhiên, việc chỉ đạo phi tập trung và giám sát không đầy đủ gây khó khăn cho việc đánh giá hiệu quả chi phí và tác động xã hội của các hoạt động. Do đó, hầu như không có thông tin sẵn có để hỗ trợ việc hoạch định các biện pháp trong tương lai. Tuy nhiên, các tác động không phải lúc nào cũng được đánh giá một cách toàn diện.

Các khuyến nghị kiểm toán về hành chính công của NAOF đã được thực hiện hiệu quả: 85% các khuyến nghị NAOF đưa ra trong kiểm toán báo cáo tài chính được thực hiện vào năm 2021. Ngoài ra, hơn 80% các khuyến nghị được thực hiện trong các cuộc kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán chính sách tài khóa trong 2 năm qua.

NAOF thực hiện các hoạt động hậu kiểm sau 2-3 năm kể từ khi kiểm toán, khi đơn vị được kiểm toán đã có đủ thời gian để phát triển các hoạt động của mình. Tổng Kiểm toán Phần Lan Sami Yläoutinen khẳng định: “Chúng tôi tiếp tục hướng đến mục tiêu kiểm toán vào cải cách hành chính và các biện pháp hỗ trợ cân bằng tài chính của Chính phủ trung ương. Bằng cách trải nghiệm những thay đổi, chúng tôi đảm bảo việc kiểm tra và giám sát chất lượng cao để thực hiện các nhiệm vụ cốt lõi”./.

Yến Nhi
(Theo NAOF)
Cùng chuyên mục
Phần Lan: Xác định thách thức với nền tài chính trung ương