KTNN khu vực III: Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm toán

(BKTO)- Đây là chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc tại Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2020 của KTNN khu vực III được tổ chức ngày 18/12, tại TP. Đà Nẵng.                
   

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Viết Nhãn - KTNN khu vực III

   

Cùng dự Hội nghị có Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành, đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc KTNN và toàn thể công chức, Kiểm toán viên và người lao động của KTNN khu vực III.

Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo đơn vị trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020. Theo đó, năm 2019, tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động KTNN khu vực III luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chia sẻ, phối hợp cùng nhau nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, năm qua, KTNN khu vực III được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao thực hiện 08 cuộc kiểm toán. Ngoài ra, đơn vị tiếp tục thực hiện và hoàn thành cuộc kiểm toán năm 2018 chuyển sang là kiểm toán Chuyên đề quản lý và sử dụng đất trong và sau cổ phần hóa DNNN, tại các địa phương được giao kiểm toán. Hiện đơn vị đã hoàn thành công tác kiểm toán đối với các cuộc kiểm toán theo đúng kế hoạch và phát hành 09/09 báo cáo kiểm toán trước 31/12/2019 theo đúng chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Qua công tác kiểm toán, KTNN khu vực III đã có nhiều phát hiện kiến nghị quan trọng, được cơ quan nhà nước và dư luận xã hội quan tâm. Chất lượng kiểm toán có nhiều chuyển biến, không ngừng nâng cao...

Trên nhiều mặt công tác khác, KTNN khu vực III cũng có nhiều nỗ lực và đạt nhiều kết quả tốt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm vừa qua của đơn vị.
                
   

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: Viết Nhãn, KTNN khu vực III

   

Trên cơ sở những những kết đạt được và hạn chế, vướng mắc trong năm qua, KTNN khu vực III đã đề ra phương hướng công tác năm 2020, trong đó tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ, như: tăng cường quán triệt các văn bản chỉ đạo của Ngành đến toàn thể công chức, Kiểm toán viên và người lao động của đơn vị; tổ chức thực hiện tốt phương án kiểm toán năm 2020; tăng cường, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2020...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đồng tình với các nội dung đánh giá trong Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020 của đơn vị.

Biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể công chức, Kiểm toán viên và người lao động của đơn vị trong năm qua, Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng yêu cầu KTNN khu vực III nâng cao vai trò lãnh đạo của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, đặc biệt là vai trò người đứng đầu; nêu cao tinh thần đoàn kết của tập thể, xây dựng đơn vị vững mạnh; tiếp tục làm tốt công tác tổ chức cán bộ, kịp thời phát hiện và bồi dưỡng cán bộ trẻ.

Bên cạnh đó, KTNN khu vực III cần chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm toán; tăng cường sự phối hợp, tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa đơn vị với địa phương và các Vụ chức năng tham mưu của Ngành; thường xuyên theo dõi, kiểm tra đối với công chức, Kiểm toán viên trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính...

Thay mặt lãnh đạo KTNN khu vực III, Phó Kiểm toán trưởng Lê Văn Tám đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc, đồng thời khẳng định đơn vị sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2019, khắc phục những khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 được lãnh đạo KTNN giao.

NGUYỄN LỘC
Cùng chuyên mục
KTNN khu vực III: Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm toán