Ưu tiên giải ngân nhanh kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch

Đối nội - Ngày đăng : 19:35, 25/05/2021

(BKTO) - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa ra Chỉ thị nhằm ưu tiên giải ngân nhanh, kịp thời kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh; tuyệt đối cán bộ, công chức không được hách dịch, sách nhiễu trong giải quyết công việc; nghiêm cấm việc lợi dụng vị trí công việc để mưu lợi cá nhân...


                
   

KBNN đảm bảo kiểm soát chặt chẽ công tác chi NSNN, xử lý nghiêm công chức gây khó khăn, sách nhiễu trong thực thi công vụ. Ảnh minh họa

   

Từ khi dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng, hệ thống KBNN đã tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo hướng cải cách, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng giao dịch và đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động chung của ngành tài chính.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép là vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống KBNN đã nỗ lực để đảm bảo các khoản chi đến được kịp thời với các đơn vị thụ hưởng.

Thực hiện tốt công tác kiểm soát chi, đẩy nhanh tiến độ thanh toán, giải ngân
Trong bối cảnh đó, Tổng Giám đốc KBNN đã yêu cầu các đơn vị trong toàn hệ thống thực hiện tốt công tác kiểm soát chi thường xuyên, trong đó ưu tiên giải ngân nhanh, kịp thời kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo đúng các quy định.

Các đơn vị chủ động đề nghị chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện và nghiệm thu khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành, gửi hồ sơ thanh toán ngay đến KBNN để làm thủ tục thanh toán.

Đồng thời, KBNN các tỉnh, thành phố phải thường xuyên kiểm tra, giám sát thủ trưởng các KBNN trực thuộc trong việc giải quyết hồ sơ thanh toán nguồn vốn NSNN qua KBNN trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến cũng như các hồ sơ không qua dịch vụ công trực tuyến để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở, nghiêm khắc xử lý những hồ sơ chậm mà không rõ lý do.

Đáng chú ý, tại Chỉ thị này, Tổng Giám đốc KBNN đã yêu cầu KBNN các tỉnh, thành phố tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm minh công chức gây khó khăn, sách nhiễu trong thực thi công vụ. Đồng thời, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức trong đơn vị quan điểm khách hàng là trung tâm, đối tượng phục vụ. Do đó, tuyệt đối cán bộ công chức không được hách dịch, sách nhiễu trong giải quyết công việc. Nghiêm cấm việc lợi dụng vị trí công việc được giao để mưu lợi cá nhân.

Hiện đại hóa công nghệ, không để dịch bệnh làm gián đoạn việc chi trả ngân sách
Việc trở thành kho bạc điện tử đã giúp cho công tác quản lý quỹ ngân sách được thuận lợi, hiện đại. Tuy nhiên, nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra khi chứng thư số, chữ ký số, tài khoản chương trình dịch vụ công trực tuyến của các đơn vị sử dụng ngân sách bị lộ.

Do đó, các đơn vị KBNN trong toàn hệ thống lưu ý tập trung xây dựng, ban hành quy định về kiểm soát, phòng ngừa rủi ro trong công tác kiểm soát chi NSNN, công tác kế toán, thanh toán.

Khẩn trương nâng cấp, hoàn thiện các hệ thống ứng dụng liên quan, ứng dụng công nghệ sinh trắc học trong hoạt động nghiệp vụ; triển khai đối chiếu điện tử số dư tài khoản với các đơn vị sử dụng ngân sách; thực hiện liên thông ứng dụng trong công tác kiểm soát chi NSNN để kịp thời cảnh báo và ngăn chặn những rủi ro trong kiểm soát chi, kế toán, thanh toán tại từng đơn vị KBNN.

Các đơn vị KBNN phải thường xuyên tuyên truyền, phổ biến đến các đơn vị sử dụng ngân sách và chủ đầu tư về trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số, tài khoản đăng nhập vào các ứng dụng giao dịch với KBNN.

Nhằm giữ vững ổn định hoạt động, không để dịch bệnh Covid-19 làm gián đoạn việc chi trả ngân sách, KBNN các tỉnh, thành phố đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa công nghệ quản lý và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra.

Đồng thời, các đơn vị KBNN trực thuộc thực hiện nghiêm quy định về đối chiếu số liệu với các đơn vị sử dụng ngân sách theo quy định. Trường hợp phát hiện chênh lệch phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cá nhân.

Ngoài ra, Tổng Giám đốc KBNN cũng yêu cầu các đơn vị KBNN phải tăng cường kiểm tra thường xuyên, đột xuất về công tác thanh toán từ các tài khoản phải thu, phải trả; công tác thanh toán với ngân hàng; công tác quản lý, bảo mật chứng thư số…

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm, phải kịp thời báo cáo KBNN để xem xét, chuyển hồ sơ vụ việc tới cơ quan cảnh sát điều tra có thẩm quyền để xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.

THÙY ANH