Cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức công tác thi đua khen thưởng

Đối nội - Ngày đăng : 08:47, 13/06/2021

(BKTO) - Để nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác thi đua khen thưởng (TĐKT), trong thời gian tới, cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức khen thưởng, đồng thời cần có sự phối hợp với các Ban, ngành liên quan cho phù hợp với tình hình mới.


Đây là nhấn mạnh của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương tại cuộc họp Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương diễn ra vào chiều 11/6.
                
   

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: VPCTN

   

Tại cuộc họp, các đại biểu đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Thường trực Hội đồng.

Theo đó, 5 tháng đầu năm, Thường trực Hội đồng đã tập trung chỉ đạo, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Thường trực Hội đồng đã tập trung đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, địa phương tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là các phong trào thi đua gắn với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thi đua trong phòng chống dịch bệnh. Công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, phục vụ nhiệm vụ chính trị và tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, từ đầu năm đến nay, phong trào thi đua yêu nước diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ trong bối cảnh đất nước có nhiều sự kiện chính trị, xã hội sôi động như cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, cả nước chung tay phòng chống dịch Covid-19… Do đó, phong trào thi đua đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch nước, để nâng cao hiệu quả công tác TĐKT hơn nữa, trong thời gian tới, công tác TĐKT cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức khen thưởng, đồng thời cần phối hợp với các Ban, ngành liên quan cho phù hợp với tình hình mới.

Bên cạnh đó, các phòng trào thi đua cần được thực hiện theo hướng thực chất, hiệu quả hơn nữa. Đặc biệt, có hình thức khen thưởng kịp thời nhằm động viên, khích lệ, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến như khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong cuộc bầu cử, trong phong trào cả nước chung tay phòng chống dịch Covid-19…

Cùng với đó, Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế để tăng cường công tác quản lý nhà nước về TĐKT, trong đó có việc hoàn thiện trình Quốc hội Dự án Luật TĐKT (sửa đổi). Đồng thời, tham gia góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về công tác TĐKT của các Bộ, ngành, địa phương; chỉ đạo, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương tổ chức các phong trào thi đua yêu nước…./.

THIỆN TRẦN