Hết tháng 11: Thu ngân sách nhà nước đạt 103,4% dự toán, tăng 8,9% so với cùng kỳ

Đối nội - Ngày đăng : 14:51, 03/12/2021

(BKTO) - Bộ Tài chính cho biết, lũy kế thu NSNN 11 tháng ước đạt 1.389,2 nghìn tỷ đồng, bằng 103,4% dự toán, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2020.


                
   

Các khoản thu nội địa đạt tỷ lệ cao so với dự toán trong 11 tháng qua: thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác đạt 177,1% dự toán; thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 158% dự toán; thu về nhà, đất đạt 121,6% dự toán. Ảnh minh họa

   


Cụ thể, thu NSNN tháng 11 ước đạt 128,8 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 11 tháng ước đạt 1.389,2 nghìn tỷ đồng, bằng 103,4% dự toán, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2020 (ngân sách trung ương ước đạt 98,5% dự toán, ngân sách địa phương ước đạt 109,5% dự toán).

Trong đó, thu nội địa thực hiện tháng 11 ước đạt 107,29 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu nội địa 11 tháng ước đạt 1.139,7 nghìn tỷ đồng, bằng 100,6% dự toán, tăng 6,2% so cùng kỳ năm 2020 (cùng kỳ năm 2020 đạt 96,5% dự toán, giảm 6,8%).

Thu từ dầu thô tháng 11 ước đạt 4,5 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng ước đạt 38,1 nghìn tỷ đồng, bằng 164,2% dự toán, tăng 20% so cùng kỳ.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 11 ước đạt 17 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 11 tháng ước đạt 210,6 nghìn tỷ đồng, bằng 118% dự toán, tăng 24,3% so cùng kỳ.

Theo Bộ Tài chính, số thu tháng 11 đạt khả quan là do việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19; hoạt động sản xuất - kinh doanh dần phục hồi.

Bên cạnh đó, trong tháng 11, thực hiện thu vào NSNN khoảng 8,7 nghìn tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và tiền thuê đất đã hết thời gian được gia hạn theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập DN trong năm 2021.

11 tháng qua, 8/12 khoản thu và nhóm khoản thu nội địa đã cơ bản đạt và vượt dự toán, gồm: thu từ khu vực DNNN đạt 101,6% dự toán; thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 99,7% dự toán; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 108% dự toán; thuế thu nhập cá nhân đạt 107,9% dự toán; thu về nhà, đất đạt 121,6% dự toán; thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 158% dự toán; thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác đạt 177,1% dự toán và thu khác ngân sách đạt 107,2% dự toán.

Các khoản thu còn lại (chủ yếu là khoản thu nhỏ) đạt từ 80-92% dự toán, trong đó: thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 91,6% toán, thuế bảo vệ môi trường đạt 81,9% dự toán, các loại phí, lệ phí đạt 88,5% dự toán...

Ước tính, 55/63 địa phương thu nội địa 11 tháng đảm bảo tiến độ dự toán (đạt trên 90%), trong đó có 50 địa phương thu đạt trên 95% dự toán; 8 địa phương đạt tiến độ thu thấp dưới 90% dự toán. 48 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ, một số địa phương có mức tăng trưởng thu trên 15%./.

THUỲ ANH