Vốn đầu tư của doanh nghiệp Việt ra nước ngoài tăng mạnh

Doanh nghiệp - Ngày đăng : 16:06, 04/05/2022

(BKTO) - Trong 4 tháng đầu năm 2022, có 34 dự án đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 285,8 triệu USD, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước.


                
   

Vinfast đã đầu tư tại Hoa Kỳ. Ảnh: TTXVN

   

Vốn đầu tư ra nước ngoài cấp mới tăng mạnh so với cùng kỳ do 4 tháng đầu năm 2022 có 05 dự án lớn mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là dự án Công ty cổ phần giải pháp năng lượng Vines sang Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Hà Lan với tổng vốn đầu tư mỗi dự án trên 34,68 triệu USD.

Tuy nhiên, có 9 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 41,9 triệu USD, giảm 89,6% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do trong 4 tháng năm 2021 có nhiều dự án lớn điều chỉnh tăng vốn, như dự án của Vingroup tại Hoa Kỳ điều chỉnh tăng 300 triệu USD; dự án Công ty TNHH Đầu tư và phát triển cao su Đông Dương tại Campuchia tăng 76 triệu USD và 01 dự án của Vinfast tại Đức tăng 32 triệu USD. Nếu không kể trường hợp giảm vốn hơn 30 triệu USD trong tháng 4/2021 thì riêng 3 trường hợp này đã chiếm tới 94,1% tổng vốn điều chỉnh của 4 tháng năm 2021.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 327,7 triệu USD, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 204,4 triệu USD, chiếm 62,4% tổng vốn đầu tư; khai khoáng đạt 33,5 triệu USD, chiếm 10,2%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đạt 30,8 triệu USD; chiếm 9,4%.

Trong 4 tháng đầu năm 2022 có 16 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam; trong đó, Lào là nước dẫn đầu với 64,5 triệu USD, chiếm 19,7% tổng vốn đầu tư; Singapore 35,9 triệu USD, chiếm 11%; Hoa Kỳ 35,8 triệu USD, chiếm 10,9%; Đức, Hà Lan, Pháp cùng đạt 34,7 triệu USD, cùng chiếm 10,6%./.
QUỲNH ANH