Thu hút dự án FDI mới tăng về số lượng, giảm về vốn

Doanh nghiệp - Ngày đăng : 16:06, 04/05/2022

(BKTO) - Trong 4 tháng đầu năm 2022, trên cả nước có 454 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 3,7 tỷ USD, tăng 0,7% về số dự án và giảm 56,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.


                
   

Việt Nam thu hút nhiều dự án công nghiệp chế biến, chế tạo. Ảnh minh họa: VTV

   

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 2,46 tỷ USD, chiếm 66,5% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 662 triệu USD, chiếm 17,9%; các ngành còn lại đạt 576,6 triệu USD, chiếm 15,6%.

Trong số 42 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2022, Đan Mạch là nhà đầu tư lớn nhất với 1,32 tỷ USD, chiếm 35,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Singapore 793,6 triệu USD, chiếm 21,5%; Trung Quốc 495,4 triệu USD, chiếm 13,4%; Nhật Bản 256 triệu USD, chiếm 6,9%; Đài Loan 236,1 triệu USD, chiếm 6,4%.

Đồng thời, có 323 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 5,29 tỷ USD, tăng 92,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 5,85 tỷ USD, chiếm 65,1% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,77 tỷ USD, chiếm 19,7%; các ngành còn lại đạt 1,37 tỷ USD, chiếm 15,2%.

Ngoài ra, các nhà đầu tư nước ngoài có 1.026 lượt góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị 1,82 tỷ USD, tăng 74,5% so cùng kỳ năm trước. Trong đó có 429 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của DN với giá trị góp vốn là 899 triệu USD và 597 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 928,4 triệu USD.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,05 tỷ USD, chiếm 57,4% giá trị góp vốn; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 334,7 triệu USD, chiếm 18,3%; ngành còn lại 444,7 triệu USD, chiếm 24,3%.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 4 tháng đầu năm 2022 ước tính đạt 5,92 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước./.
PHÚC KHANG