Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp

Xã hội - Ngày đăng : 16:40, 24/11/2022

(BKTO) - Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành bảo hiểm xã hội (BHXH), thời gian qua, BHXH tỉnh Tây Ninh đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để tạo nên những đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, nhằm đem lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục bảo hiểm.
tn.jpg
Cán bộ BHXH tỉnh Tây Ninh hướng dẫn người lao động cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số - Ảnh: baotayninh.vn

Đẩy mạnh giao dịch điện tử, dịch vụ công trực tuyến

Theo BHXH tỉnh Tây Ninh, trong thời gian qua, một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của ngành BHXH tỉnh là đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục bảo hiểm. Theo đó, đơn vị đã rà soát từng thủ tục, quy trình thực hiện tất cả lĩnh vực nghiệp vụ, nhằm rút ngắn quy trình xử lý, giảm chi phí, thời gian giải quyết chế độ, chính sách, bảo đảm tối đa quyền lợi cho các đối tượng tham gia bảo hiểm.

Song song với đó, ngành còn đẩy mạnh giao dịch điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa BHXH Việt Nam với các ngành liên quan. Qua đó bảo đảm xử lý kịp thời, công khai, đầy đủ, đúng quy định các chế độ chính sách BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và nhân dân.

Tính đến nay, ngành BHXH có 25/25 thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến trên trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh. Tỷ lệ giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế đạt 93,26%; lĩnh vực giải quyết các chế độ BHXH đạt 97,6%.

Ngoài ra, BHXH tỉnh còn triển khai khảo sát, lấy ý kiến của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về thái độ phục vụ của cán bộ viên chức khi hướng dẫn lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó, BHXH tỉnh ghi nhận người dân, tổ chức phản ánh quá trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại đơn vị luôn được thực hiện kịp thời, đúng quy định, đạt được sự hài lòng của người dân, tổ chức khi đến liên hệ công tác.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ

Để tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, trong thời gian tới, BHXH tỉnh Tây Ninh phấn đấu phát triển nhanh số người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, hạn chế tình trạng nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm; thực hiện công tác chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ cho người thụ hưởng; hạn chế tình trạng trục lợi quỹ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp.

Theo lãnh đạo BHXH tỉnh Tây Ninh, đơn vị sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Cụ thể, ngành bảo hiểm sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động, đặc biệt là chính sách hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19; hướng dẫn các đơn vị lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH giải quyết các chính sách hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người lao động và doanh nghiệp.

BHXH tỉnh cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện Luật BHXH, Luật Bảo hiểm y tế…; phối hợp với lực lượng công an tỉnh trong công tác phòng, chống tội phạm liên quan đến vi phạm pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Đồng thời, đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám định bảo hiểm y tế, giám sát chặt chẽ việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh; tăng cường quản lý dược và vật tư y tế bằng bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi của người tham gia, không để xảy ra tình trạng bội chi Quỹ bảo hiểm y tế.

Mặt khác, đẩy mạnh tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp cùng các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, bảo đảm thuận tiện cho người thụ hưởng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của ngành, đẩy mạnh giao dịch điện tử trong quá trình thực hiện các thủ tục bảo hiểm… Qua đó góp phần nâng cao chất lượng thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

DIỆU THIỆN