Vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 02/2023 tăng mạnh

Đầu tư - Ngày đăng : 07:04, 03/03/2023

(BKTO) - Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 02/2023 được các Bộ, ngành và địa phương tập trung triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công đặc biệt là các dự án chuyển tiếp.
ttx.jpg
Vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 02/2023 tăng mạnh. Ảnh minh họa: TTXVN

Tính chung 02 tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 8,3% kế hoạch, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 02 ước đạt gần 30 nghìn tỷ đồng, tăng 36,9% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn Trung ương quản lý đạt hơn 6 nghìn tỷ đồng, tăng 54,7%; vốn địa phương quản lý 23,9 nghìn tỷ đồng, tăng 33%.

Tuy nhiên, các dự án khởi công mới còn trong thời gian hoàn thiện các thủ tục đầu tư nên cũng ảnh hưởng nhất định đến tiến độ thực hiện chung.

Tính chung 02 tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 56,9 nghìn tỷ đồng, bằng 8,3% kế hoạch năm và tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 bằng 8% và tăng 14,6%).

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý ước đạt 10,5 nghìn tỷ đồng, bằng 7,9% kế hoạch năm và tăng 40,1% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý ước đạt gần 46,4 nghìn tỷ đồng, bằng 8,4% kế hoạch năm và tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 31,6 nghìn tỷ đồng, bằng 7,9% và tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2022. Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 12,9 nghìn tỷ đồng, bằng 9,7% và tăng 10,1%. Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 1,9 nghìn tỷ đồng, bằng 10,3% và giảm 1,2%.

QUỲNH ANH