Thu ngân sách Nhà nước tháng 02/2023 tăng 10,6%

Kinh tế - Ngày đăng : 07:14, 03/03/2023

(BKTO) - Thu ngân sách Nhà nước 02 tháng đầu năm 2023 ước tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách Nhà nước ước tăng 6% so với cùng kỳ năm 2022, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.
ns.jpg
Thu ngân sách Nhà nước tháng 02/2023 tăng 10,6%. Ảnh minh họa: TTXVN

Cụ thể, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 02/2023 ước đạt 124,6 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 02 tháng đầu năm 2023 đạt 362,3 nghìn tỷ đồng, bằng 22,4% dự toán năm và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, một số khoản thu chính như thu nội địa tháng 02/2023 ước đạt 100,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 02 tháng đầu năm 2023 đạt 315,5 nghìn tỷ đồng, bằng 23,6% dự toán năm và tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô tháng 02/2023 ước đạt 5,3 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 02 tháng đầu năm 2023 đạt 10,8 nghìn tỷ đồng, bằng 25,7% dự toán năm và tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 02/2023 ước đạt 18,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 02 tháng đầu năm 2023 đạt 36 nghìn tỷ đồng, bằng 15% dự toán năm và giảm 25,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 02/2023 ước đạt 112,7 nghìn tỷ đồng; lũy kế 02 tháng đầu năm 2023 ước đạt 242 nghìn tỷ đồng, bằng 11,7% dự toán năm và tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chi thường xuyên 02 tháng đầu năm 2023 đạt 171 nghìn tỷ đồng, bằng 14,6% dự toán năm và tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt 49,2 nghìn tỷ đồng, bằng 6,8% và tăng 10,4%; chi trả nợ lãi 21,7 nghìn tỷ đồng, bằng 21% và tăng 6,8%.

PHÚC KHANG