Infographics: Cả nước hiện có hơn 17,427 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội

Infographic - Ngày đăng : 18:13, 10/03/2023

(BKTO) - Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, trong 2 tháng đầu năm 2023, các chỉ tiêu của Ngành về phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đều tăng so với cùng kỳ năm 2022.

Tính đến hết tháng 2 năm 2023, cả nước đã có hơn 17,427 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng hơn 1,06 triệu người so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt 57.805 tỷ đồng.

z4171216954398_6d088fd72cc1fcc150628c2042712e88.jpg

KHÁNH LINH