Tổng thu ngân sách nhà nước tại thành phố Hòa Bình ước đạt trên 129 tỷ đồng trong quý I năm 2023

Địa phương - Ngày đăng : 15:50, 27/03/2023

(BKTO) - Theo báo cáo của UBND thành phố Hòa Bình, tình hình thị trường trên địa bàn thành phố đầu năm 2023 đã có nhiều thay đổi tích cực.
dt-832023916-z416-tns-1678324220.jpg
Hoạt động sản xuất tại Khu công nghiệp bờ trái sông Đà - TP Hòa Bình đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách . Ảnh: Sưu tầm.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ quý I/2023 (giá thực tế) ước đạt 6.370,5 tỷ đồng, tăng 12,27% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp quý I/2023 ước đạt 1.615,12 tỷ đồng, tăng 10,88% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó: Khối doanh nghiệp ước đạt: 1.288,28 tỷ đồng; Khối cá thể và Hợp tác xã ước đạt: 326,84 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách nhà nước quý I năm 2023 ước thực hiện 129,1 tỷ đồng, đạt 21,83% dự toán tỉnh giao và bằng 15,67% chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) giao, trong đó: Thu từ thuế, phí ước thực hiện 119,1 đồng, đạt 24,23% dự toán tỉnh và bằng 22,74% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thành phố, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước; Thu tiền sử dụng đất ước thực hiện 10 tỷ đồng, bằng 10% dự toán tỉnh và bằng 3,3% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thành phố và bằng 18% so với thực hiện quý I năm 2022. Thu ngân sách địa phương quý I năm 2023 ước thực hiện 225,7 tỷ đồng, bằng 13,6% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thành phố. Kết quả thu ngân sách nhà nước quý I năm 2023 về cơ bản đã đạt tiến độ so với Nghị quyết HĐND thành phố giao. Tổng số vốn đã giải ngân kế hoạch năm 2023 tính đến ngày 13/3/20203: 34.499/370.270 triệu đồng (tương ứng 9%). Ước giá trị giải ngân thực hiện đến hết Quý I/2023: 40.846/370.270 triệu đồng (tương ứng 11%).

Về sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích cấy lúa vụ Chiêm Xuân năm 2022 - 2023 ước đạt 1.300ha. Các cây trồng khác: Cây ngô: trồng 250ha; Cây khoai lang: 20ha; Cây lạc: trồng 15ha; Cây rau, đậu các loại đạt 370ha; Cây đậu tương: trồng được 1.4ha; Cây mía: trồng được 180 ha.

Diện tích ao hồ nuôi thả cá trên địa bàn thành phố là 200 ha; số lồng cá nuôi trên vùng hồ sông Đà 1.002 lồng. Ước tính sản lượng cá thu hoạch trong quý I năm 2023 đạt 330,7 tấn. Các xã, phường tập trung công tác chăm sóc rừng mới trồng; thực hiện tốt công tác bảo vệ và phòng, chống cháy rừng; chuẩn bị hiện trường trồng rừng theo kế hoạch năm 2023. Kết quả thực hiện trồng rừng sau khai thác khoảng 50 ha/550ha, sản lượng gỗ khai thác quý I năm 2023 đạt khoảng 1.556 m3.

Văn hóa - xã hội phát triển ổn định và có bước phát triển. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Trong quý I đã tổ chức 03 đợt tiêm vắc xin phòng Covid-19 (đợt 47, đợt 48 và đợt 49) với 2.900 liều vắc xin đảm bảo an toàn. Số người tham gia Bảo hiểm y tế ước đạt 126.500 người (tăng 1.014 người (0,80%) so với cùng kỳ năm 2022 (giảm 3.500 người so với tháng 12/2022), đạt tỷ lệ bao phủ là 90,6% dân số (tính đến 10/3/2023 dân số có 139.695 người).

Quý II/2023, thành phố Hòa Bình tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý kinh doanh thương mại - dịch vụ, đảm bảo cung ứng đầy đủ sản phẩm hàng hóa cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng; tăng cường quản lý thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Phối hợp thực hiện công tác khuyến công năm 2023; quản lý đảm bảo cung ứng đầy đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt. Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch về xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. Tập trung đẩy mạnh công tác thu từ việc giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất, thu phí, lệ phí, thuế nhà đất. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo hoàn thành dự toán thu tiền sử dụng đất. Đôn đốc, hướng dẫn UBND các phường, xã trong việc xử lý các hành vi, vi phạm hành chính về trật tự đô thị. Xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo xây dựng thành phố Hòa Bình đạt các tiêu chí đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hòa Bình.

Tiếp tục thực hiện công tác bố trí, sắp xếp cán bộ cấp xã dôi dư đảm bảo theo đúng lộ trình sắp xếp đến năm 2024. Kiện toàn ổn định công tác tổ chức và công tác cán bộ của các cơ quan chuyên môn và bộ máy chính quyền cơ sở. Sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức theo đúng quy định. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hoá, thông tin, truyền thông. Tiếp tục chỉ đạo theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh, đặc biệt là các bệnh dịch truyền nhiễm nguy hiểm và bệnh Covid-19, khống chế không để dịch xảy ra. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn. Triển khai thực hiện các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về y tế đã đề ra.

Thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền. Tập trung theo dõi đôn đốc, kiểm tra giám sát các đơn vị phòng, ban và UBND phường, xã trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch./.

KHÁNH LINH