Qúy I/2023: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu ước đạt 154,27 tỷ USD

Infographic - Ngày đăng : 19:00, 31/03/2023

(BKTO) - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong quý 1/2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt 154,27 tỷ USD.
xuat-nhap-khau-quy-i-2023-copy-01.png

Cán cân thương mại hàng hóa trong quý 1/2023 ước tính xuất siêu 4,07 tỷ USD./.

ANH TUẤN