Infographic - Quản lý môi trường tại các KCN tỉnh Phú Thọ qua lăng kính kiểm toán

Infographic - Ngày đăng : 14:14, 16/04/2023

(BKTO) - Qua kiểm toán Chuyên đề hoạt động quản lý môi trường tại các Ban Quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp (KCN) giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Kiểm toán nhà nước đã có những phát hiện kiểm toán nổi bật và kiến nghị địa phương phải tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường tại các KCN.
kt-phu-tho-2.jpg

PHÚC KHANG