Xây dựng đề cương các văn kiện kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước

Hoạt động của Ngành - Ngày đăng : 12:28, 15/05/2023

(BKTO) - Đây là yêu cầu của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ - Trưởng Tiểu ban Nội dung - Thư ký - tại cuộc họp lần 2 của Tiểu ban diễn ra vào sáng 15/5.
dsc_7144.jpg
Quang cảnh cuộc họp lần 2 Tiểu ban Nội dung - Thư ký. Ảnh: Nguyễn Ly

Theo kế hoạch, Tiểu ban Nội dung - Thư ký thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nội dung, phương thức, kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ chuẩn bị phục vụ kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước (KTNN) và các hoạt động liên quan. Trong đó, chú trọng một số nhiệm vụ chính:

Xây dựng văn kiện phục vụ Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN, gồm: Báo cáo tổng kết 30 năm xây dựng và phát triển của KTNN, Báo cáo Tổng kết công tác Đảng, Báo cáo Tổng kết công tác công đoàn, Báo cáo Tổng kết công tác Đoàn Thanh niên, xây dựng các báo cáo, các bài diễn văn, bài phát biểu, phỏng vấn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo KTNN.

Tiểu ban Nội dung - Thư ký cũng chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổng thể, chi tiết trước, trong và sau Lễ kỷ niệm; xây dựng kịch bản buổi Lễ; đặt hàng các bài viết, tham luận làm tư liệu xây dựng cuốn Kỷ yếu; chủ trì phối hợp với Tiểu ban Tuyên truyền xây dựng video clip để trình chiếu vào buổi Lễ kỷ niệm; chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp của Ban Chỉ đạo và các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

dsc_7155.jpg
 TS. Nguyễn Mạnh Cường - Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng, Đảng ủy, đoàn thể, thành viên Tiểu ban - đề xuất các ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Ly

Tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban đã thống nhất tiến độ triển khai và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

Trong đó, văn kiện phục vụ Lễ kỷ niệm được hoàn thiện, thông qua Tiểu ban, trình Ban Chỉ đạo trước ngày 30/11/2023.

Các bài diễn văn của Lãnh đạo KTNN, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lão thành của Ngành được hoàn thiện, xin ý kiến Ban Chỉ đạo trước ngày 30/4/2024.

Các bài tham luận được tổng hợp, trình Tiểu ban trước ngày 30/3/2024, hoàn thiện trình Ban Chỉ đạo trước ngày 30/4/2024.

Việc xây dựng video clip về diễn văn Lễ kỷ niệm 30 năm dự kiến hoàn thiện lần cuối trước ngày 30/6/2024. Toàn bộ kế hoạch, kịch bản tổng thể, chi tiết cả trước, trong và sau Lễ kỷ niệm trình xin ý kiến Ban Chỉ đạo trong tháng 5/2024, hoàn thiện lần cuối trước ngày 30/6/2024.

Cũng tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban đã thảo luận, đề xuất một số nội dung: Tư liệu phục vụ xây dựng văn kiện, báo cáo, diễn văn và clip nên được tận dụng từ báo cáo của các dịp kỷ niệm trước, đồng thời cập nhật dữ liệu 5 năm gần đây. Từ đó, các nhóm lựa chọn thông tin, phân tích và làm nổi bật các dấu ấn đặc biệt của KTNN trong 10 năm gần nhất.

Các văn kiện, báo cáo, diễn văn, tham luận cần có hướng dẫn cụ thể về chủ đề, dung lượng, kết cấu thống nhất, bám sát quá trình hình thành và phát triển của KTNN, cũng như thể hiện rõ xu thế, hướng phát triển và chiến lược của KTNN trong thời gian tới.

Tiểu ban Nội dung - Thư ký cần lưu ý phối hợp với Tiểu ban Tuyên truyền để thực hiện nhiệm vụ đặt các bài viết trong và ngoài Ngành phục vụ làm Kỷ yếu, tránh trùng lặp nội dung và cách thức liên hệ đặt bài. Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế trong việc thu thập dữ liệu, liên hệ, phỏng vấn khách quốc tế, nhất là lãnh đạo Tổ chức quốc tế Các cơ quan kiểm toán tối cao (INTOSAI), Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI), Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)…

Ngoài ra, Kế hoạch chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 30 năm của Tiểu ban Nội dung - Thư ký cần bổ sung thêm việc tổ chức từ 1-2 hội thảo cấp quốc gia trong năm 2024 với chủ đề bám sát nội dung 30 năm xây dựng và phát triển KTNN; bổ sung thêm các đơn vị, cá nhân phối hợp thực hiện các nội dung trong Kế hoạch, nêu rõ trách nhiệm để đảm bảo các đầu việc về thu thập dữ liệu, phân tích, trao đổi thông tin, tiến độ, tài chính, hậu cần.

Kết luận cuộc họp, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ lưu ý, văn kiện, báo cáo, diễn văn, kỷ yếu cần được xây dựng đề cương chi tiết, nội dung cô đọng, có điểm nhấn về các mốc thời gian tiêu biểu của KTNN, vừa đảm bảo tính kế thừa, vừa tạo dấu ấn 30 năm cũng như mở ra chặng đường hướng tới tương lai.

Đối với video clip về diễn văn Lễ kỷ niệm 30 năm, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ cho rằng, cần được tham khảo thêm, trước mắt thu thập dữ liệu để đảm bảo chất lượng nội dung và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện.

  Thống nhất với các ý kiến đề xuất của các thành viên, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ yêu cầu Thường trực Tiểu ban tiếp thu các ý kiến, rà soát lại toàn bộ nội dung trong Kế hoạch, lưu ý mốc thời gian và bám sát các đầu mối chủ trì để kiểm tra tiến độ công việc; Tiểu ban Nội dung - Thư ký tăng cường phối hợp chặt chẽ với Tiểu ban Tuyên truyền và Vụ Hợp tác quốc tế để triển khai nhiệm vụ. Các thành viên của Tiểu ban căn cứ Kế hoạch để tổ chức thực hiện các công việc theo đúng tiến độ đã đề ra./.

THÙY LÊ