Làm sạch dữ liệu thông tin tín dụng của 25 triệu khách hàng

Ngân hàng - Tín dụng - Ngày đăng : 19:18, 18/05/2023

(BKTO) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư làm sạch thông tin tín dụng của 25 triệu khách hàng, phục vụ nhiều hoạt động nghiệp vụ khác. Nhiều ngân hàng có hơn 90% giao dịch khách hàng thực hiện trên kênh số...
chuyen-doi-so.jgp.jpg
Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng điểm lại những thành tích nổi bật về chuyển đổi số của ngành ngân hàng.
Ảnh: NHNN

Tiếp nối thành công Sự kiện Ngày chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2022, ngày 18/5, NHNN tổ chức Sự kiện Ngày chuyển đổi ngành Ngân hàng năm 2023 với Chủ đề: “Ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng - động lực thúc đẩy chuyển đổi số”.

Chủ đề này nhấn mạnh, khẳng định sự quyết tâm của ngành ngân hàng trong việc tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ tại Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030) cũng như Kế hoạch phối hợp 01/KHPH-BCA-NHNN giữa Bộ Công an và NHNN.

Sự kiện Chuyển đổi số ngành ngân hàng năm nay được tổ chức nhằm đánh giá những kết quả ngành ngân hàng đạt được sau 2 năm triển khai Kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đồng thời hưởng ứng thông điệp của Thủ tướng Chính phủ “Năm 2023 - năm Dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới”.

Thông tin tại sự kiện, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết: Ngành ngân hàng đã đạt được những thành quả đáng khích lệ sau 2 năm triển khai Kế hoạch chuyển đổi số.

Hiện nay, NHNN đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư làm sạch thông tin tín dụng của 25 triệu khách hàng, phục vụ nhiều hoạt động nghiệp vụ khác. Các tổ chức tín dụng đã không ngừng nghiên cứu, ứng dụng rộng rãi các công nghệ số tiên tiến như dữ liệu lớn, phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo/học máy.... nhằm tối ưu hóa, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ, cung ứng sản phẩm - dịch vụ mang tính cá nhân hóa cao, phù hợp với nhu cầu, hành trình khách hàng.

Nhiều tổ chức tín dụng đã triển khai các giải pháp cho phép khách hàng mở tài khoản thanh toán dựa trên xác thực dữ liệu dân cư; cho phép định danh, xác minh thông tin khách hàng bằng thẻ căn cước công dân gắn chíp hoặc ứng dụng VNeID; làm sạch thông tin khách hàng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tối ưu quá trình cho vay bằng các giải pháp chấm điểm tín dụng, xác thực thông tin đa chiều bằng dữ liệu dân cư…

Nhiều ngân hàng có hơn 90% giao dịch khách hàng thực hiện trên kênh số; nhiều tổ chức tín dụng có hiệu quả hoạt động tốt nhờ tích cực chuyển đổi số, giảm tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) xuống ngưỡng 30%, tiệm cận tỷ lệ mà nhiều ngân hàng khu vực, quốc tế đang chuyển đổi số nỗ lực hướng tới.

Khoảng 74,63% người trưởng thành đã có tài khoản ngân hàng; 3,71 triệu tài khoản Mobile-Money đã được mở, trong đó hơn 70% được mở tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa…

Một số chỉ số đã đạt và vượt so với mục tiêu đề ra tại Kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng như tỷ lệ người dân trưởng thành sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử, tỷ lệ dịch vụ công của NHNN đủ điều kiện được nâng cấp lên mức độ 4...

su-kien-chuyen-doi-so.jpg
Các đại biểu tham dự Sự kiện Ngày chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2023. Ảnh: NHNN

Sự kiện Ngày chuyển đổi ngành ngân hàng năm 2023 tiếp tục góp phần đẩy mạnh việc triển khai các nhiệm vụ Kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng, góp phần thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy tài chính toàn diện, đồng thời lan tỏa tinh thần, chuyển đổi nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành ngân hàng về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng./.

THÀNH ĐỨC