Đẩy mạnh chuyển đổi số, giảm lãi suất để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Ngân hàng - Tín dụng - Ngày đăng : 09:10, 19/05/2023

(BKTO) - Sáng 18/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự Hội nghị chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2023 và Hội thảo “Ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh điện tử trong hoạt động ngân hàng - động lực thúc đẩy chuyển đổi số”.
1.jpg
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Chuyển đổi số cần chuyển đổi cả tư duy, nhận thức và hành động. Ảnh: Chính phủ

Thay mặt Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ghi nhận và chúc mừng ngành ngân hàng đã đạt được các thành tích trong chuyển đổi số, tiếp tục khẳng định là một trong các ngành tiên phong về chuyển đổi số, thực hiện tốt trọng trách, nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ đã giao phó.

Theo Phó Thủ tướng, chuyển đổi số là vấn đề mới, khó, phức tạp, cần tiếp thu những thành tựu, kinh nghiệm quốc tế và vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam.

Chuyển đổi số cần chuyển đổi cả tư duy, nhận thức và hành động, triển khai rộng khắp nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm; làm thực chất, hiệu quả, tránh chồng chéo, đầu tư dàn trải, lãng phí.

Chuyển đổi số phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, làm mục tiêu, động lực nhằm cung cấp dịch vụ chất lượng cao hơn, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, không phát sinh thêm thủ tục, giấy tờ phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị ngành ngân hàng tiếp tục quán triệt, thống nhất cách làm, quyết liệt trong tổ chức triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, về xây dựng, cải cách thể chế: Tiếp tục chủ động nắm bắt nhu cầu thực tiễn của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng để xây dựng các văn bản pháp lý phù hợp với thực tiễn và bối cảnh chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho ứng dụng công nghệ số vào hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng để nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo sự hài lòng, gắn bó của khách hàng.

Trong đó, tập trung rà soát, xây dựng, sửa đổi các luật ngành như: Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Bảo hiểm tiền gửi, Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Giao dịch điện tử...

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện trình Chính phủ Nghị định thanh toán không dùng tiền mặt, Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng... cũng như các Thông tư hướng dẫn triển khai nghiệp vụ.

Thứ hai, về hạ tầng số: Công tác chuyển đổi số phải được thực hiện, thúc đẩy một cách tổng thể để đảm bảo hiệu quả, tránh lãnh phí nguồn lực.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, phát triển các hạ tầng dùng chung của ngành như hạ tầng thanh toán, hạ tầng thông tin tín dụng để làm hạt nhân và theo kịp nhu cầu phát triển của các hệ thống vệ tinh là các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán, các hạ tầng tập trung cho phép kết nối, khai thác và chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, các ngành, lĩnh vực, để khai thác, tổng hợp dữ liệu phục vụ xác minh thông tin, phân loại, đánh giá khách hàng.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước và các Bộ, ngành cần phối hợp chặt chẽ để nghiên cứu, thiết lập hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, thống nhất nhằm tạo thuận lợi và thúc đẩy kết nối liên thông với ngành ngân hàng, từ đó mang lợi ích tổng thể cho người dân và doanh nghiệp.

Nhân sự kiện này, Phó Thủ tướng cũng đề nghị các Bộ, ngành tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thúc đẩy kết nối, trao đổi dữ liệu giữa các ngành, lĩnh vực để phát triển hệ sinh thái số các dịch vụ ngân hàng và ngoài ngân hàng, mang lại giá trị mới và lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

Thứ ba, về an ninh, an toàn, Phó Thủ tướng cho rằng, xu hướng toàn cầu hóa, chuyển đổi số cũng sẽ đi liền với rủi ro về tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng với các thủ đoạn tinh vi, diễn biến phức tạp. Vì vậy, công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động ngân hàng cần được quan tâm chú trọng, cần có sự cân bằng hợp lý giữa đầu tư phát triển sản phẩm với đầu tư cho công tác đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống công nghệ thông tin; giữa trải nghiệm, thuận tiện khách hàng với bảo mật dữ liệu, bảo vệ khách hàng khi giao dịch trên kênh số.

Thứ tư, về nguồn nhân lực, Phó Thủ tướng lưu ý Ngân hàng Nhà nước cần chú trọng công tác đào đạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo và chuyên gia đầu ngành; đào tạo lực lượng cán bộ nắm bắt được tiến bộ khoa học công nghệ và ứng dụng vào thực tiễn ngành ngân hàng; tăng cường kỷ cương, kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp để phục vụ tốt hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, hiểu biết cho người dân, doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ ngân hàng trên kênh số một cách thuận tiện, an toàn, phòng tránh rủi ro bị tội phạm lợi dụng, lừa đảo, đánh cắp thông tin.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyển đổi số để phát triển, tiếp nhận các công nghệ mới vào các hoạt động ngân hàng như công nghệ giao tiếp tầm ngắn (NFC), công nghệ thẻ thanh toán không tiếp xúc...

Phó Thủ tướng yêu cầu toàn ngành ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ số, cùng với các giải pháp khác để tiết giảm chi phí hoạt động, giảm lãi suất huy động qua đó có dư địa để tiếp tục giảm lại xuất cho vay, tăng cường khả năng tiếp cận vốn để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

HỒNG NHUNG