Bổ sung đánh giá việc áp dụng chuẩn mực kế toán công

Hoạt động của Ngành - Ngày đăng : 20:45, 25/05/2023

(BKTO) - Đây là một trong những yêu cầu của Hội đồng nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở “Tiếp cận kiểm toán báo cáo tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp trong điều kiện áp dụng Chuẩn mực kế toán công do Kiểm toán nhà nước thực hiện”. Đề tài được Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước (KTNN) tổ chức nghiệm thu vào chiều 25/5.
dsc_8190.jpg
Quang cảnh buổi nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở. Ảnh: Nguyễn Ly

Đề tài do ThS. Nguyễn Thị Thu Trung (Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán ) và ThS. Hoàng Anh Văn (KTNN khu vực VII) đồng chủ nhiệm.

ThS Trần Kim Lộc - Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán - làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Theo Ban Đề tài, ngày 21/7/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 1299/QĐ-BTC về phê duyệt Đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công (CMKTC) Việt Nam.

Đối tượng áp dụng, chịu sự điều chỉnh của CMKTC là tất cả các đơn vị trong lĩnh vực công (trừ các doanh nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí NSNN mà Nhà nước không phải chịu trách nhiệm về tài sản, công nợ khi đơn vị đó thanh lý, phá sản, giải thể); các trường đại học, học viện và các tổ chức nghề nghiệp trong việc phối hợp nghiên cứu, đào tạo và hỗ trợ triển khai áp dụng CMKTC của Việt Nam; Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan trong việc nghiên cứu, xây dựng, ban hành, đào tạo và hướng dẫn tổ chức thực hiện hệ thống CMKTC của Việt Nam. Đây đều là là đối tượng kiểm toán theo Luật KTNN.

Vì vậy, khi CMKTC tác động toàn diện đến các đối tượng kiểm toán, KTNN cần phải thay đổi cách thức tiếp cận để tổ chức đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị đối với việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công… Đồng thời, các kiểm toán viên nhà nước (KTVNN) cũng phải có hiểu biết đầy đủ, đúng đắn về hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến CMKTC, từ đó có cách tiếp cận kiểm toán phù hợp để nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán.

dsc_8174.jpg
ThS. Nguyễn Thị Thu Trung trình bày kết quả nghiên cứu. Ảnh: Nguyễn Ly

Từ những lý do trên, Ban Đề tài đã nghiên cứu tổng quan về Hệ thống CMKTC và việc áp dụng CMKTC tại đơn vị hành chính sự nghiệp. Từ đó, đề xuất những giải pháp tiếp cận kiểm toán báo cáo tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp trong điều kiện áp dụng CMKTC do KTNN thực hiện.

Đề tài gồm 2 chương: Chương 1 - Tổng quan về Hệ thống CMKTC và thực trạng công tác kiểm toán báo cáo tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp do KTNN thực hiện; Chương 2 - Giải pháp tiếp cận kiểm toán báo cáo tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp trong điều kiện áp dụng CMKTC do KTNN thực hiện.

Đánh giá cao nỗ lực nghiên cứu của Ban Đề tài, các thành viên Hội đồng nghiệm thu cho rằng, việc lựa chọn Đề tài nghiên cứu là cần thiết và phù hợp trong bối cảnh Hệ thống CMKTC ra đời đã làm thay đổi cơ bản chính sách kế toán của các đơn vị. Vì vậy, phương pháp tiếp cận kiểm toán của KTNN cũng cần có sự thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp để thực hiện tốt chức năng đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị đối với việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công…

dsc_8203.jpg
Hội đồng nghiệm thu đóng góp ý kiến cho Ban Đề tài. Ảnh: Nguyễn Ly

Đề tài đã đánh giá tác động của việc áp dụng Hệ thống CMKTC đối với hoạt động kiểm toán, đề xuất phương pháp tiếp cận kiểm toán báo cáo tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp và đưa ra các nhóm giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả kiểm toán.

Để Đề tài hoàn thiện hơn, Hội đồng nghiệm thu đề nghị Ban đề tài bổ sung đánh giá việc áp dụng Hệ thống CMKTC trong thực tế và làm rõ sự khác biệt giữa CMKTC đã ban hành với các chế độ kế toán theo từng lĩnh vực; bổ sung những khác biệt về thông tin kế toán được trình bày trong báo cáo tài chính làm cơ sở đề xuất giải pháp tiếp cận kiểm toán; lược bỏ các hướng dẫn đã có trong quy trình hiện nay, tập trung vào hướng dẫn các điểm khác biệt đã được nghiên cứu từ kết quả tại Chương I./.

THÙY LÊ