Hà Tĩnh ghi nhận tín hiệu tích cực từ thị trường bán lẻ

Địa phương - Ngày đăng : 14:24, 01/06/2023

(BKTO) - 5 tháng đầu năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đạt hơn 28.212 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước.
123.png
Ngành bán lẻ trên địa bàn Hà Tĩnh đang đón nhận những tín hiệu tích cực. Ảnh: hatinh.gov.vn

Theo số liệu từ Cục Thống kê Hà Tĩnh, doanh thu bán lẻ hàng hóa trên địa bàn  đạt hơn 23.547 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước.

Các nhóm hàng thiết yếu tăng mạnh như: Lương thực, thực phẩm đạt 10.848 tỷ đồng, tăng 26,7%; xăng dầu các loại đạt 2.921 tỷ đồng, tăng 34,7%; đồ dùng, thiết bị gia đình đạt hơn 2.422 tỷ đồng, tăng 27,6%; may mặc đạt hơn 1.236 tỷ đồng, tăng 36%...

Trong các nhóm hàng bán lẻ được thống kê, chỉ có doanh thu 2 nhóm hàng giảm so với cùng kỳ là nhóm ô tô con giảm 17,3% và phương tiện đi lại khác giảm 36,6%.

Theo phân tích của Cục Thống kê, đây là các mặt hàng không quá thiết yếu, nhu cầu mua giảm, một phần do lãi suất tín dụng đang ở mức cao cũng như lượng vốn đang mắc tại thị trường bất động sản.

Tuy nhiên, 2 nhóm hàng này tỷ trọng doanh thu bán lẻ không cao nên không ảnh hưởng quá lớn tới mức tăng chung của tổng mức bán lẻ hàng hóa toàn Tỉnh.

Doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đạt 2.852,3 tỷ đồng, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành l­ưu trú đạt 106,6 tỷ đồng, tăng 24,9%; ăn uống đạt hơn 2.727 tỷ đồng, tăng 24,6%; du lịch lữ hành đạt 18,5 tỷ đồng, tăng 351,3%, so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ khác đạt 1.812,8 tỷ đồng, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, các nhóm doanh thu cao và tăng mạnh như: Nhóm kinh doanh bất động sản tăng 22,6%; hành chính và dịch vụ hỗ trợ tăng 44,7%; nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 149,8%.../.

THÙY LÊ