Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý khiếu nại, trả lời kiến nghị kiểm toán

Hoạt động của Ngành - Ngày đăng : 20:37, 14/06/2023

(BKTO) - Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 của Kiểm toán nhà nước (KTNN), sáng 14/6, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán phối hợp với Trung tâm Tin học tổ chức Lớp hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý khiếu nại và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán cho 17 học viên.
2(2).jpg
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý khiếu nại và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Nguyễn Ly

Theo giảng viên Mạc Tuấn Anh - Phó Trưởng phòng Phát triển ứng dụng, Trung tâm Tin học - Phần mềm quản lý khiếu nại và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán nhằm hỗ trợ các đơn vị chủ trì kiểm toán và các đơn vị có liên quan trong quy trình xử lý khiếu nại/kiến nghị kiểm toán quản lý, theo dõi, báo cáo việc tiếp nhận, phân loại, xử lý các khiếu nại/kiến nghị kiểm toán của đơn vị được kiểm toán; theo dõi ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN về khiếu nại/kiến nghị kiểm toán theo phạm vi đơn vị được phân công xử lý và trả lời khiếu nại của đơn vị.

Cùng với đó, Phần mềm hỗ trợ Vụ Tổng hợp theo dõi tiến độ trả lời khiếu nại/kiến nghị kiểm toán của toàn Ngành; theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình xử lý khiếu nại/kiến nghị kiểm toán của các đơn vị trong toàn Ngành.

Theo kế hoạch, lớp học diễn ra 1 ngày với các nội dung chính: Tổng quan về Phần mềm quản lý khiếu nại và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán, các quy trình tin học hóa, giới thiệu các chức năng của Phần mềm, hướng dẫn sử dụng Phần mềm.

Tham gia lớp học, các học viên được giới thiệu về quy định giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán (theo Quyết định 03/2016/QĐ-KTNN); quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán nhà nước (theo Quyết định số 01/2021/QĐ-KTNN).

Ngoài ra, học viên được hướng dẫn kỹ năng tiếp nhận văn bản khiếu nại/kiến nghị; phân loại xử lý; thụ lý; quy trình xử lý nội dung khiếu nại; quy trình xử lý trả lời kiến nghị; quy trình xử lý nội dung tố cáo…

Để lớp học đạt hiệu quả, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán yêu cầu các học viên tham gia lớp học nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, bố trí thời gian, công việc hợp lý và tuân thủ nghiêm các quy định của Ngành về học tập; đồng thời, tích cực thảo luận, trao đổi cùng giảng viên trong suốt quá trình diễn ra lớp học./.

THÙY LÊ