Canada: Chưa thể đạt được các cam kết về khí hậu

Kiểm toán quốc tế - Ngày đăng : 15:50, 20/06/2023

(BKTO) - Vừa qua, Văn phòng Tổng Kiểm toán Canada đã hoàn thành một cuộc kiểm toán và công bố báo cáo cho thấy, Chính phủ chưa báo cáo minh bạch về các chỉ tiêu giảm phát thải, đồng thời chưa nỗ lực trong thực hiện Kế hoạch 2 tỷ cây xanh. Những thiếu sót về chính sách đã và đang gây ảnh hưởng đến các cam kết về khí hậu và tự nhiên của Canada.

Cuộc kiểm toán được thực hiện sau nhiều năm các tổ chức vì môi trường và sức khỏe cộng đồng kêu gọi cần thực hiện kiểm toán xem xét quá trình thực hiện các cam kết đối với khí hậu và tự nhiên, đồng thời thúc giục Chính phủ Canada báo cáo chính xác, minh bạch về kết quả của kế hoạch giảm phát thải.

canada-tree-planting_richard-lautens-toronto-star-getty-scaled.jpg
Canada thực hiện Kế hoạch trồng 2 tỷ cây xanh. Ảnh sưu tầm

Văn phòng Tổng Kiểm toán cho rằng, Chính phủ không báo cáo rõ ràng về những tác động của việc khai thác gỗ công nghiệp đối với khí hậu và Kế hoạch 2 tỷ cây xanh đã không đáp ứng được các mục tiêu về khí hậu và đa dạng sinh học. Chính phủ xây dựng kế hoạch này hỗ trợ tài chính cho các tổ chức để trồng cây trong hơn 10 năm.

Đây được coi là một bước tiến đáng kể trong cách tiếp cận của Canada nhằm giải quyết các cuộc khủng hoảng kép về biến đổi khí hậu và mất đa dạng sinh học. Tuy nhiên, Báo cáo kiểm toán cảnh báo rằng, kế hoạch này có thể không đạt được các mục tiêu nếu không có những thay đổi quan trọng.

Trong khi Chính phủ báo cáo lượng khí thải nhà kính trên toàn bộ diện tích rừng bằng 0 vào năm 2021, một báo cáo do Nature Canada - Tổ chức vì môi trường tại tỉnh Ontario - và Hội đồng Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên quốc tế công bố vào năm ngoái cho thấy, lượng khí thải từ khai thác gỗ đang ở mức khá cao. Tuy nhiên, Chính phủ đã không thừa nhận kết quả này cũng như không đưa vào quá trình hoạch định chính sách, chiến lược khí hậu của quốc gia.

Báo cáo kiểm toán kết luận, đến nay, Chính phủ vẫn không thừa nhận những tác động nghiêm trọng của khí nhà kính từ hoạt động khai thác gỗ đối với môi trường, kéo theo những ảnh hưởng đối với công tác hoạch định chính sách. Báo cáo khuyến nghị, Chính phủ nên nhanh chóng có những hành động để bảo vệ môi trường, cần tổ chức các cuộc đánh giá phối hợp với các chuyên gia độc lập và giải quyết những thiếu sót trong việc công bố báo cáo về lượng khí thải của ngành khai thác gỗ. Báo cáo đặc biệt khuyến nghị, Canada phải minh bạch và nhất quán trong việc đảm bảo rằng các dự án trồng cây, thúc đẩy các mục tiêu về khí hậu và đa dạng sinh học, đồng thời tạo ra độ che phủ rừng lâu dài ở Canada./.

YẾN NHI