Đảng ủy PVFCCo có nhiều đóng góp quan trọng với Tập đoàn Dầu khí

Doanh nghiệp - Ngày đăng : 19:30, 29/06/2023

(BKTO) - Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã hoàn thành và hoàn thành vượt xa 11/12 chỉ tiêu quan trọng. Kết quả ấn tượng nhất thuộc về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách và thu nhập bình quân của người lao động.

Những thông tin trên vừa được chia sẻ tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025, sơ kết công tác Đảng và sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng ủy PVFCCo.

2(3).jpg
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025, sơ kết công tác Đảng và sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng ủy PVFCCo

Các báo cáo trình bày tại Hội nghị cho thấy, trong nửa nhiệm kỳ qua, với việc phát huy đầy đủ vai trò, vị trí của tổ chức Đảng, Đảng ủy PVFCCo đã lãnh đạo toàn diện, tạo nên những kết quả nổi bật.

Với các giải pháp quản trị, điều hành hiệu quả, linh hoạt, PVFCCo đã vượt qua những khó khăn thách thức, tận dụng và phát huy hiệu quả nguồn lực để giảm thiểu thiệt hại từ các tác động tiêu cực; tận dụng tốt cơ hội thị trường, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, thông suốt, đạt hiệu quả cao.

Qua đó giúp PVFCCo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giao hàng năm. Đặc biệt, năm 2022, PVFCCo đạt mức kỷ lục về doanh thu, lợi nhuận và thu nhập cho người lao động.

Nổi bật nhất là kết quả lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 11.409 tỷ đồng, đạt 551% kế hoạch nửa nhiệm kỳ và 649% kế hoạch toàn nhiệm kỳ theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (1.758 tỷ đồng).

Nộp ngân sách nhà nước toàn Tổng công ty là 3.054 tỷ đồng, đạt 521% kế hoạch nửa nhiệm kỳ và 347% kế hoạch toàn nhiệm kỳ theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (880 tỷ đồng)...

Tổng công ty đã quan tâm thực hiện nghiên cứu và phát triển sản phẩm, cho ra thị trường một số sản phẩm mới góp phần đa dạng hóa sản phẩm và gia tăng doanh thu, lợi nhuận.

Đặc biệt, phong trào lao động sáng tạo, ý tưởng sáng kiến được phát huy mạnh mẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Công tác chuyển đổi số, tái tạo văn hóa doanh nghiệp được quan tâm thực hiện thường xuyên; tích cực triển khai các chương trình an sinh xã hội, chung tay xây dựng đất nước.

Phương thức lãnh đạo của Đảng ủy tiếp tục được đổi mới, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong Tổng công ty được chú trọng và tăng cường theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Triển khai thực hiện công tác tái cơ cấu với quyết tâm chính trị cao, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự tinh gọn, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được coi trọng, thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu lực, hiệu quả hơn...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Bùi Minh Tiến đã biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy, HĐQT, ban lãnh đạo, đảng viên và toàn thể người lao động PVFCCo đã góp phần tạo nên những kết quả nổi bật của Đảng bộ PVFCCo trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025, đóng góp quan trọng vào thành công chung của Đảng bộ Tập đoàn.

Trong giai đoạn tới, Đảng ủy PVFCCo cần tiếp tục nghiên cứu để có những giải pháp phù hợp nhất để vượt qua những khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của nửa cuối nhiệm kỳ còn lại.

QUỲNH ANH