Infographic - 89,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 7 tháng năm 2023

Infographic - Ngày đăng : 17:15, 31/07/2023

(BKTO) - Tổng cục Thống kê cho biết, trong 7 tháng năm 2023, cả nước có 89,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 834,3 nghìn tỷ đồng, tăng 0,2% về số doanh nghiệp và giảm 17,1% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.
untitled-1.png

PHƯƠNG LAN