Hải Dương nỗ lực, quyết tâm giữ đà tăng trưởng kinh tế

Chính trị - Ngày đăng : 18:31, 14/08/2023

(BKTO) - Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương vẫn quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện, Hải Dương đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực, giữ đà tăng trưởng kinh tế.

Nỗ lực vượt khó thực hiện các mục tiêu

Hải Dương bắt đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong điều kiện không thuận lợi, đại dịch Covid-19 bùng phát, gây ảnh hưởng nặng nề, tỉnh là tâm dịch của cả nước trong đợt dịch lần thứ 4. Có thời điểm những mục tiêu phát triển kinh tế phải đặt sau nhiệm vụ ưu tiên cấp bách là bảo vệ sức khoẻ, tính mạng người dân. Thời điểm mục tiêu “kép” được triển khai hiệu quả, dịch bệnh dần được kiểm soát, kinh tế có dấu hiệu phục hồi thì lại phải đối mặt với những áp lực, hệ luỵ của xung đột, lạm phát từ bên ngoài.

Với đặc thù kinh tế của tỉnh có độ mở lớn, xuất khẩu chiếm tỷ trọng cao nên không tránh khỏi tác động tiêu cực vì chuỗi cung ứng gián đoạn. Thực trạng này đã đặt ra yêu cầu cấp bách trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện để phấn đấu đạt kết quả cao nhất, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Hải Dương đã chủ động, linh hoạt, xác định rõ những khó khăn, thách thức để xây dựng và thực hiện những chương trình hành động, hoàn thành các mục tiêu phát triển. Từ năm 2022 đến nay, nhờ kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19 và triển khai quyết liệt Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, hầu hết các ngành, lĩnh vực trở lại hoạt động bình thường. Các ngành kinh tế được cơ cấu lại, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, gắn với khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng ngành, lĩnh vực, và thế mạnh của mỗi địa phương.

Trong giai đoạn 2021-2022, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng bình quân 8,81%/năm, ước giai đoạn 2021-2023 tăng 8,58%/năm (mục tiêu tăng trên 9%/năm). Trong đó, năm 2021 tăng 8,58%, đứng thứ 4 trong Vùng đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 8 so với cả nước. Năm 2022 phục hồi mạnh mẽ, đạt mức tăng cao 9,02%. 6 tháng đầu năm 2023 tăng 7,23% và cả năm ước tăng 8,13%. Quy mô kinh tế (GRDP giá hiện hành) tiếp tục mở rộng, năm 2021 đạt 149.100 tỷ đồng. Năm 2022 đạt 169.200 tỷ đồng, tăng 1,3 lần so với năm 2020, đứng thứ 11 cả nước và đứng thứ 5 Vùng đồng bằng sông Hồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ từ 81,2% năm 2020 lên 82,6% năm 2022, đến cuối năm 2023 ước đạt 83,1%.

Cùng với việc tập trung điều hành nền kinh tế vượt qua những khó khăn, thách thức, Hải Dương quan tâm xây dựng nền tảng, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm 2021-2025, tổ chức lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030, phân kỳ thực hiện giai đoạn 2021-2025.

Những thành tựu nổi bật trong nửa nhiệm kỳ

Bắt kịp xu thế, nhiệm kỳ này, Hải Dương kiên định mục tiêu phát triển kinh tế theo hướng chuyển đổi số, tăng trưởng xanh. Các ngành kinh tế của tỉnh tạo được dấu ấn tăng trưởng.

Sản xuất nông nghiệp phát huy lợi thế của từng địa phương, gắn với nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu nên có sự bứt phá về năng suất, sản lượng, giá trị kinh tế. Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ cao vào sản xuất ngày càng nhiều, tạo giá trị gia tăng và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tạo nền tảng phát triển bền vững. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng chăn nuôi, thủy sản từ 40,3% năm 2020 lên 47,6% năm 2022, giảm tỷ trọng trồng trọt, lâm nghiệp nhằm phát huy tối đa lợi thế của tỉnh.

l_thu-hoach-ca-rot-duc-chinh-hai-duong-.jpg
Nông nghiệp là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế khi dịch Covid-19 bùng phát. Ảnh: TRẦN HUYỀN

Tỉnh thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, xây dựng chuỗi liên kết; nông nghiệp là điểm tựa, trụ đỡ của nền kinh tế trong giai đoạn khó khăn. Giá trị sản xuất trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi thủy sản tăng nhanh, từ 167 triệu đồng năm 2020 đến 181,2 triệu đồng năm 2021 và năm 2022 đạt 189,1 triệu đồng. Ước năm 2023 đạt 195 triệu đồng (mục tiêu đến năm 2025 đạt 210 triệu đồng). Các thành quả trên góp phần gia tăng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp: giai đoạn 2021-2022 tăng bình quân 5,58%/năm, ước giai đoạn 2021-2023 tăng 4,3%/năm (mục tiêu tăng 2,64%/năm).

Nông nghiệp phát triển tạo nội lực cho kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất và bền vững. Hải Dương là 1 trong 5 tỉnh, thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mới. Triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), gây dựng sản phẩm nông nghiệp đặc thù cho từng địa phương. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 234 sản phẩm OCOP được công bố, sức tiêu thụ các sản phẩm OCOP ngày càng được mở rộng trên thị trường trong nước và quốc tế.

Công nghiệp của tỉnh từng bước phục hồi ngay sau đại dịch Covid-19, có sự chuyển dịch theo định hướng tái cơ cấu: tăng tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; giảm dần ngành công nghiệp khai khoáng. Chuyển từ các ngành sử dụng nhiều lao động sang các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, sử dụng tiết kiệm năng lượng và tài nguyên đất đai, thân thiện với môi trường. Chuyển dần từ gia công lắp ráp sang chế tạo sản phẩm đồng bộ, có khả năng lan tỏa, hỗ trợ, thúc đẩy hình thành liên kết với các doanh nghiệp theo chuỗi giá trị, thu hút các dự án vệ tinh khác tiếp tục đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

l_mekongasean.vn_nganh-cong-nghiep-che-bien-che-tao-tiep-tuc-la-diem-sang-cua-hai-duong.jpg
Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng kinh tế Hải Dương trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: TRẦN HUYỀN

Nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chủ lực và sản xuất điện tăng trưởng ở mức khá, tiếp tục đóng vai trò chủ chốt dẫn dắt tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng từ 39,7% năm 2021 lên 41,1% năm 2022 (cả nước năm 2021 là 24,62%, năm 2022 là 24,76%). Giá trị sản xuất ngành công nghiệp giai đoạn 2021-2022 tăng bình quân 11,81%/năm, giai đoạn 2021-2023 ước tăng 11,56%/năm.

Chú trọng phát triển công nghiệp xanh và phát triển một số doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin chủ lực, thực hiện tốt vai trò dẫn dắt về hạ tầng công nghệ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.

Trong thời gian có dịch Covid-19, mặc dù ngành dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề, riêng hoạt động du lịch bị gián đoạn trong giai đoạn 2021-2022 nhưng ngành vẫn duy trì đà tăng trưởng. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ giai đoạn 2021-2022 tăng bình quân 4,83%/năm, giai đoạn 2021-2023 ước tăng 5,53%/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội giai đoạn 2021-2022 tăng bình quân 10,91%/năm; giai đoạn 2021-2023 ước tăng 11,4%/năm (mục tiêu tăng 10%/năm). Các hoạt động thương mại, dịch vụ cũng được đặt trong hệ sinh thái chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội.

Với sự chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Hải Dương đã nỗ lực đối mặt vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, duy trì đà tăng trưởng kinh tế ổn định, tạo tiền đề quan trọng để toàn tỉnh quyết tâm thực hiện các mục tiêu phát triển ở nửa cuối nhiệm kỳ trong giai đoạn phát triển mới./.

TRẦN HUYỀN