Xử lý vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Tài chính - Ngày đăng : 15:17, 31/08/2023

(BKTO) - Kho bạc Nhà nước vừa có Công văn số 4930/KBNN-KSC gửi các kho bạc trực thuộc và Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước (KBNN) về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm.
kbnn-8-318.jpg
KBNN yêu cầu các đơn vị trực thuộc đề xuất các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023. Ảnh minh họa

KBNN yêu cầu giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức, chỉ đạo các phòng kiểm soát chi thuộc KBNN tỉnh và KBNN các huyện trực thuộc thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Công điện số 749/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023 đến toàn thể công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi vốn đầu tư công; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 589/CT-KBNN của Tổng Giám đốc KBNN về tăng cường công tác kiểm soát chi, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong giao dịch thanh toán của hệ thống KBNN.

KBNN cũng yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong việc đẩy mạnh giao dịch thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến của KBNN và kịp thời thanh toán khối lượng hoàn thành của các dự án.

KBNN yêu cầu Sở Giao dịch KBNN và các đơn vị KBNN trong toàn hệ thống bám sát các chủ đầu tư, ban quản lý dự án để kịp thời nắm bắt và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư của từng gói thầu, dự án theo đúng thẩm quyền. Đối với các vướng mắc vượt thẩm quyền, đề nghị tổng hợp và đề xuất các giải pháp tháo gỡ với cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Tuân thủ thời gian giải quyết hồ sơ trong thời hạn quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, đáp ứng kịp thời, cấp bách nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Đặc biệt, KBNN yêu cầu Sở Giao dịch KBNN và các đơn vị KBNN trong toàn hệ thống bám sát các chủ đầu tư, ban quản lý dự án để kịp thời nắm bắt và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư của từng gói thầu, dự án theo đúng thẩm quyền. Đối với các vướng mắc vượt thẩm quyền, KBNN đề nghị tổng hợp và đề xuất các giải pháp tháo gỡ với cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

KBNN cũng yêu cầu Sở Giao dịch KBNN và các đơn vị KBNN trong toàn hệ thống định kỳ hằng tháng báo cáo về tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công đảm bảo kịp thời, đúng thời gian theo quy định, chính xác về số liệu, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và chính quyền địa phương; trong đó đề xuất các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023./.

MINH ANH