10 kỳ Hội nghị người đứng đầu Kiểm toán nhà nước Campuchia - Lào - Việt Nam

Infographic - Ngày đăng : 20:10, 02/09/2023

(BKTO) - Hội nghị người đứng đầu cơ quan Kiểm toán nhà nước (KTNN) Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 10 do KTNN Việt Nam đăng cai vừa được tổ chức thành công tại TP. Đà Nẵng.

Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 10, tại Hội nghị chuyên đề diễn ra sáng 29/8, đại diện của 3 cơ quan KTNN đã tham luận, thảo luận sôi nổi về nội dung “Thực hiện kiểm toán trong trạng thái bình thường mới”.

Tiếp đó, tại Hội nghị cấp cao do người đứng đầu 3 cơ quan KTNN Campuchia - Lào - Việt Nam đồng chủ trì diễn ra chiều 29/8, các bên đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về tình hình “Theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán” của 3 cơ quan KTNN.

Trải qua 10 kỳ tổ chức, 3 cơ quan luôn xác định rõ chủ đề của Hội nghị người đứng đầu KTNN Campuchia - Lào - Việt Nam lần tới và kết quả của mỗi Hội nghị đều được ghi nhận rất thành công, đạt được sự thống nhất cao.

info-sua.jpg

QUỲNH ANH