Hà Nội tinh giản biên chế khối cơ quan nhà nước theo lộ trình

Địa phương - Ngày đăng : 08:50, 14/09/2023

(BKTO) - Giai đoạn 2024-2026, TP. Hà Nội dự kiến thực hiện tinh giản biên chế khối cơ quan nhà nước theo lộ trình mỗi năm giảm từ 1,5% - 2%.
1(1).jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 232/KH-UBND quản lý biên chế khối các cơ quan nhà nước TP. Hà Nội giai đoạn 2024-2026.

Năm 2023, tổng biên chế của khối các cơ quan nhà nước của Thành phố là 124.205 biên chế, gồm: 10.545 cán bộ, công chức (7.920 biên chế cán bộ, công chức hành chính và 2.625 biên chế công chức phường); 113.662 viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước (biên chế các đơn vị sự nghiệp và các hội đặc thù phạm vi thành phố và các quận, huyện, thị xã).

Trên cơ sở đó, giai đoạn 2024-2026, TP. Hà Nội dự kiến thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình: Biên chế công chức năm 2024 là 10.441 biên chế, tinh giản 119 biên chế (1,5%); năm 2025 là 10.322 biên chế, tinh giản 119 biên chế (1,5%); năm 2026 là 10.163 biên chế, tinh giản 159 biên chế (2%).

Hà Nội dự kiến giảm tối thiểu 2% viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước mỗi năm. Cụ thể, năm 2024 là 111.285 viên chức, năm 2025 là 108.908 viên chức, năm 2026 là 106.531 viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, thực hiện giảm mỗi năm 2.377 người.

Căn cứ tình hình thực tế, UBND Thành phố báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh kế hoạch biên chế hằng năm cho phù hợp. Thành phố cũng tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố.

Theo đó, năm 2023, hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy một số sở, ngành, đơn vị, bao gồm 11 Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Giao thông vận tải, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Nội vụ; 1 đơn vị sự nghiệp: Trung tâm xúc tiến đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố.

UBND Thành phố cũng đẩy mạnh thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sang tự chủ tài chính giai đoạn 2022-2025 theo Kế hoạch, nhất là lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 có tối thiểu 20% đơn vị tự chủ tài chính và tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016-2020.

TP. Hà Nội thực hiện tinh giản biên chế có trọng tâm, trọng điểm, không cào bằng và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị; tinh giản biên chế gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cải cách chế độ tiền lương, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thu hút người có đức, có tài vào làm việc trong hệ thống chính trị./.

THÙY LÊ