Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua 107 nghị quyết quan trọng

Địa phương - Ngày đăng : 15:02, 20/09/2023

(BKTO) - Hội đồng nhân dân (HĐND) TP. Hồ Chí Minh đã thống nhất thông qua 107 nghị quyết, trong đó có 9 nghị quyết cụ thể hóa thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố.
dai-bieu-hdnd-tp-bieu-quyet-thong-qua-cac-nghi-quyet-lien-quan-den-doi-song-thiet-thuc-cua-nguoi-dan.jpg
Đại biểu HĐND TP. Hồ Chí Minh biểu quyết thông qua các nghị quyết liên quan đến đời sống thiết thực của người dân. Ảnh: Nguồn hochiminhcity.gov.vn

Chiều 19/9, Kỳ họp thứ mười một (Kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân (HĐND) TP. Hồ Chí Minh khóa X đã bế mạc.

Trong phiên làm việc buổi chiều, HĐND TP. Hồ Chí Minh xem xét, biểu quyết thông qua các tờ trình quan trọng của Ủy ban nhân dân (UBND) TP. Hồ Chí Minh. 

Cụ thể, HĐND TP. Hồ Chí Minh xem xét, thống nhất thông qua: 9 Nghị quyết cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh;  8 nghị quyết tạo cơ sở pháp lý để giải quyết các vấn đề an sinh - xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - y tế - giáo dục, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

HĐND Thành phố xem xét, thông qua 87 nghị quyết về những công trình cấp bách, dự án trọng điểm nhóm A, B góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; 3 nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn đầu tư công năm 2023 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024.

HĐND TP. Hồ Chí Minh đã dành nhiều thời gian thảo luận về tình hình và kết quả thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND và hoạt động HĐND TP. Hồ Chí Minh nửa nhiệm kỳ qua.

chu-tich-hdnd-tphcm-nguyen-thi-le-phat-bieu-be-mac-tai-ky-hop.jpg
Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ phát biểu bế mạc tại Kỳ họp. Ảnh: Nguồn hochiminhcity.gov.vn

Nhằm đẩy nhanh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội, phát biểu bế mạc tại Kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ yêu cầu UBND TP. Hồ Chí Minh tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp lý và vốn để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trọng điểm; tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023 “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội”.

UBND TP. Hồ Chí Minh, các cấp, các ngành, tiếp tục tập trung triển khai toàn diện, quyết liệt, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác năm; rà soát các chỉ tiêu còn đạt thấp, khó đạt để có giải pháp phù hợp, hiệu quả; khẩn trương phân bổ các nguồn vốn theo quy định là cấp ngân sách nhà nước, trước mắt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đảm bảo yêu cầu, quy định đề ra.

Thường trực HĐND TP. Hồ Chí Minh tổng hợp đầy đủ các kiến nghị của đại biểu về những bất cập từ thực tiễn hoạt động của HĐND đối với công tác giám sát trong điều kiện Thành phố thực hiện chính quyền đô thị, tạo cơ sở để HĐND Thành phố đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung các luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động giám sát của HĐND.

HĐND TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tập trung các giải pháp lãnh đạo thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND TP. Hồ Chí Minh trong điều kiện thực hiện chính quyền đô thị, nhiệm kỳ 2021-2026”; phối hợp chặt chẽ giữa giám sát của HĐND với kiểm tra, giám sát của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, giám sát của nhân dân. Quan tâm đẩy nhanh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND, lấy việc tổ chức các kỳ họp không giấy, kết hợp trực tiếp với trực tuyến, xây dựng phần mềm giám sát giải quyết khiếu nại của công dân làm khâu đột phá trong thời gian tới./.

TRẦN HUYỀN