Infographic - 9 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới tại Việt Nam

Infographic - Ngày đăng : 15:50, 22/09/2023

(BKTO) - Đến nay, Việt Nam đã có 9 di sản được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới, trong đó có 5 di sản văn hóa, 3 di sản thiên nhiên và 1 di sản hỗn hợp.
green-wilderness-travel-camping-list-infographic-3-.png

KHÁNH LINH