AICPA ra mắt công cụ hỗ trợ thực hành kiểm toán báo cáo tài chính

Kiểm toán - Kế toán - Ngày đăng : 19:12, 29/09/2023

(BKTO) - Nhóm công tác công nghệ của Viện Kế toán Công chứng Hoa Kỳ (AICPA) vừa phát triển một bộ tài liệu hỗ trợ thực hành mới “Công nghệ trong kiểm toán báo cáo tài chính” nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu suất kiểm toán cho tương lai.
1(1).png
Công nghệ mang lại nhiều lợi ích trong cuộc kiểm toán BCTC. Ảnh: TS

Công cụ hỗ trợ thực hành “Công nghệ trong kiểm toán báo cáo tài chính” bao gồm những nội dung sau: Sử dụng công nghệ trong việc thực hiện đánh giá rủi ro; hiểu biết về việc sử dụng công nghệ của đơn vị nhằm giúp kiểm toán viên sử dụng công nghệ; ví dụ về các công cụ và kỹ thuật tự động để thực hiện quy trình đánh giá rủi ro

Tài liệu hỗ trợ thực hành bao gồm 3 Mô đun: Mô đun 1-A "Lợi ích của việc tận dụng công nghệ trong đánh giá rủi ro của kiểm toán viên và hiểu biết về việc sử dụng công nghệ của đơn vị" giúp kiểm toán viên hiểu được lợi ích của việc sử dụng công nghệ khi thực hiện các thủ tục đánh giá rủi ro trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính.

Mô đun này giải thích tại sao việc đánh giá rủi ro của kiểm toán viên lại quan trọng, nêu bật tầm quan trọng của việc hiểu về công nghệ của đơn vị và cung cấp những hiểu biết sâu sắc về cách thức sử dụng các công cụ và kỹ thuật tự động để đánh giá rủi ro.

Mô đun 1-B "Các công cụ và kỹ thuật tự động thường được sử dụng trong đánh giá rủi ro của kiểm toán viên" giúp kiểm toán viên hiểu các dạng công cụ và kỹ thuật tự động thường được sử dụng, cũng như cách chúng có thể được sử dụng khi thực hiện các thủ tục đánh giá rủi ro.

Mô đun 1-C "Ví dụ về việc kiểm toán viên sử dụng công nghệ khi thực hiện các thủ tục đánh giá rủi ro" được thiết kế để minh họa phương pháp đánh giá rủi ro truyền thống và cách tiếp cận đó có thể khác với phương pháp đánh giá rủi ro hỗ trợ công nghệ như thế nào.

Bà Samantha Bowling - Trưởng Ban Chuẩn mực Kiểm toán AICPA (ASB) - đánh giá: Công cụ hỗ trợ thực hành mới này giúp kiểm toán viên, đặc biệt là kiểm toán viên ở các công ty vừa và nhỏ tận dụng tối đa công nghệ để nâng cao chất lượng và hiệu quả kiểm toán. Các ví dụ trong tài liệu hỗ trợ thực hành có thể giúp các công ty áp dụng công nghệ một cách tối ưu.

Đặc biệt, liên quan đến Chuẩn mực kiểm toán số 145 (SAS 145) - Tìm hiểu đơn vị/môi trường của đơn vị và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu, việc sử dụng các công cụ và kỹ thuật tự động trong đánh giá rủi ro của kiểm toán viên là rất cần thiết. Ngoài ra, bộ tài liệu này còn nêu bật sự khác biệt giữa quy trình đánh giá rủi ro truyền thống và quy trình hỗ trợ công nghệ.

Dựa trên phản hồi nhận được, các phần bổ sung có thể được AICPA thêm vào tài liệu hỗ trợ thực hành để cung cấp thêm ví dụ về cách sử dụng công nghệ./.

THÙY LÊ