Lạng Sơn: Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đảm bảo cho doanh nghiệp bảo toàn và phát triển vốn

Địa phương - Ngày đăng : 11:24, 04/10/2023

(BKTO) - Lạng Sơn đã hoàn thành tái cơ cấu 2 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, đảm bảo hệ số an toàn vốn đều trên 1. Đó là Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn và Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn.
hinh-anh-lang-son.jpg
Các doanh nghiệp nhà nước góp phần phát triển kinh tế của tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: ST

Công ty Xổ số kiến thiết nộp ngân sách hơn 5,3 tỷ đồng

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn là thành viên của Hội đồng xổ số Miền Bắc liên kết phát hành xổ số kiến thiết truyền thống, ngành nghề kinh doanh chính là xổ số, quản lý trên 300 đại lý bán vé số. Trong năm 2022, hệ số bảo toàn vốn là 1,01 cho thấy doanh nghiệp đã bảo toàn và phát triển được vốn. Việc quản lý sử dụng vốn và tài sản đều thực hiện theo đúng quy định.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn đã bán được gần 3 triệu vé số, bằng 98% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 50,7% kế hoạch giao.

Tổng doanh thu thuần thực hiện đạt hơn 20 tỷ đồng, bằng 94,4% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 49,59% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt 613/776 triệu đồng, bằng 129% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 79% kế hoạch năm. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu đạt 2,51/3,25%, bằng 77,3% kế hoạch năm. Công ty đã nộp ngân sách hơn 5,3 tỷ đồng, đạt 50,4% kế hoạch năm.

UBND tỉnh Lạng Sơn đánh giá, trong năm 2023, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn đặt mục tiêu tổng doanh thu ước 39,17 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 900 triệu đồng, nộp ngân sách 10.3 tỷ đồng, cơ bản đạt mục tiêu đề ra.

Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn đảm bảo nhiệm vụ chính trị

Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn hoạt động kinh doanh chủ yếu là quản lý và khai thác tổng hợp tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi phục vụ tưới, cấp cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản (dịch vụ công ích), cấp nước sinh hoạt, xây dựng các công trình thủy lợi, dân dụng, trạm bơm; thiết kế công trình thủy lợi nước sinh hoạt...

Trong năm 2022, hệ số bảo toàn vốn của Công ty là 1,038. Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu thực hiện đạt hơn 6 tỷ đồng, bằng 8,4% kế hoạch năm.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chủ yếu nằm trên địa bàn các huyện, xã và có sự phân tán, không tập trung. Số lượng công trình do công ty quản lý nhiều, hầu hết ở vùng sâu, vùng xa, diện tích nhỏ lẻ và phân tán trên diện rộng; hệ thống kênh mương trải dài trên địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn; các công trình được xây dựng đã lâu nên xuống cấp nhiều, do thiếu kinh phí đầu tư nên chưa hoàn thiện đồng bộ, thiếu kênh mương nội đồng, tưới tràn là chủ yếu, tỷ lệ kênh mương và hệ thống dẫn nước chưa được kiên cố hóa gây thất thoát nhiều nước, hiệu quả không cao. Tuy nhiên, công ty cũng đã nộp ngân sách hơn 3,4 tỷ đồng, bằng 77,8% kế hoạch năm.

Năm 2023, Công ty cam kết sản lượng khai thác kinh doanh cơ bản đạt so với kế hoạch chủ sở hữu giao. Đối với việc thực hiện diện tích tưới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, ước thực hiện 22.564 /22.796,5ha - đạt 99% so với kế hoạch, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong các hoạt động khác, công ty phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch chủ sở hữu giao. Tổng doanh thu ước thực hiện năm là 74.000 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.562 triệu đồng, nộp ngân sách 4.800 triệu đồng, cơ bản đạt mục tiêu đề ra./.

T.Linh