Sôi nổi cuộc thi “Tìm hiểu về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình” tại Hải Phòng

Địa phương - Ngày đăng : 13:20, 23/11/2023

(BKTO) - Từ ngày 20/11/2023 đến hết ngày 25/12/2023, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Hải Phòng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về chính sách BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình”.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền rộng rãi quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên Hội phụ nữ về quyền và nghĩa vụ khi tham gia BHXH, BHYT; hoàn thành chỉ tiêu số người tham gia BHXH, BHYT năm 2023 và những năm tiếp theo.

z4900820974586_5ea6c1de305de28e805c7b7d2ebbad27_20231121105534am.jpg
Đông đảo người dân quan tâm tìm hiểu chính sách BHXH, BHYT. Ảnh: ST

Nội dung Cuộc thi tập trung vào tìm hiểu, nhận thức Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc Hội; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến chính sách BHYT hộ gia đình; Tìm hiểu, nhận thức Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện; Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện; Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; mức đóng BHYT thay đổi từ ngày 01/7/2023 theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ.

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận. Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ tiến hành Tổng kết và trao Giấy khen, phần thưởng, cờ lưu niệm cho cá nhân và tập thể đạt giải, dự kiến trong tháng 01/2024.

Đây là hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 2635/QCPH-BHXH-HLHPN ngày 02/11/2023 về việc Phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT và Kế hoạch số 2636/KH-BHXH-HLHPN ngày 02/11/2023 về việc Phối hợp tuyên truyền, vận động, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2023 giữa BHXH TP. Hải Phòng và Hội LHPN TP. Hải Phòng./.

Tuệ Lâm