Bắc Ninh: Đảm bảo an sinh xã hội để phát triển bền vững

Địa phương - Ngày đăng : 18:23, 29/11/2023

(BKTO) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Ninh luôn chú trọng việc thực hiện các luật về bảo hiểm, việc làm đối với người lao động trên địa bàn tỉnh. Điều này góp phần giúp người lao động, người sử dụng lao động thể hiện trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ đối với chính sách an sinh xã hội của địa phương.

Đánh giá những mặt tích cực và hạn chế

Đến hết quý III năm 2023, toàn tỉnh Bắc Ninh có hơn 430.000 người tham gia BHXH. Trong đó 414.384 người tham gia BHXH bắt buộc, 15.886 người tham gia BHXH tự nguyện. Tỷ lệ bao phủ BHXH đạt khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi. Có khoảng 401.000 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), đạt tỷ lệ 55,95% lực lượng lao động trong độ tuổi. Có 1.423.000 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tỷ lệ bao phủ đạt khoảng 95,3% dân số.

ra_soat_du_lieu_bh_dong_bo_voi_du_lieu_dan_cu-1-.jpg
Số người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT ngày càng tăng. Ảnh: TS

Tại các địa phương của tỉnh, việc giải quyết các chế độ trợ cấp, trả lương hưu được thực hiện kịp thời; quyền lợi BHYT và chất lượng khám, chữa bệnh ngày càng được nâng cao. Số người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT ngày càng tăng.

Tuy nhiên, bên cạnh các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định về BHXH, BHYT, BHTN, vẫn còn một số doanh nghiệp chấp hành chưa nghiêm. Tình trạng vi phạm Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm và Luật An toàn vệ sinh lao động vẫn tồn tại. Hành vi trốn đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền BHXH kéo dài, đóng không đủ số lao động, không đúng với tiền công, tiền lương của người lao động đang diễn ra ở một số doanh nghiệp.

BHXH Bắc Ninh cho biết, việc kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước có lúc, có nơi còn chưa thực sự được chú trọng; việc xử lý những sai phạm chưa hiệu quả. Công tác thanh tra, kiểm tra của các ngành chức năng chưa kịp thời và thiếu đồng bộ. Việc truy cứu trách nhiệm đối với chủ doanh nghiệp vi phạm pháp luật còn nhiều hạn chế… dẫn đến tình trạng tái phạm và chậm khắc phục hậu quả, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Thực hiện nhiều giải pháp khắc phục hạn chế

BHXH Bắc Ninh xác định, để chăm lo tốt hơn cho người lao động, vì sự phát triển bền vững, Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh có khoảng 62,1% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, khoảng 57,35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN, trên 96% dân số tham gia BHYT...

Để đạt được mục tiêu trên thì cấp ủy, chính quyền các cấp, các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh cần phối hợp thực hiện đồng bộ, chặt chẽ nhiều giải pháp. Công tác thông tin, truyền thông theo chủ đề phù hợp từng nhóm đối tượng, trên nền tảng số cần được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức giúp các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia BHXH, BHYT. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các doanh nghiệp vi phạm chính sách, pháp luật về BHXH, Luật Việc làm và Luật An toàn Vệ sinh lao động phải được tiến hành thường xuyên, kịp thời; đặc biệt đối với những đơn vị có dấu hiệu vi phạm.

BHXH tỉnh đặc biệt chú trọng giải quyết, khắc phục hiệu quả tình trạng nợ lương, chậm đóng, trốn đóng BHXH và các hành vi gian lận, trục lợi quỹ BHXH, BHYT, BHTN; hạn chế tối đa người hưởng BHXH một lần; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, tạo môi trường sản xuất kinh doanh công bằng, lành mạnh.

Bên cạnh đó, chấn chỉnh các cơ sở y tế, yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy trình khám chữa bệnh để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, gian lận BHYT; Đẩy mạnh việc sử dụng căn cước công dân gắn chíp, sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng BHXH số (VssID) thay cho thẻ BHYT giấy khi đi khám, chữa bệnh.

BHXH Bắc Ninh cũng công khai các đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng. Những doanh nghiệp cố tình chây ì không khắc phục phải được kiến nghị khởi tố theo quy định pháp luật; Đồng thời vinh danh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN./.

Tuệ Lâm