Yên Bái: Vượt 2% chỉ tiêu người nhận chế độ bảo hiểm qua tài khoản ngân hàng

Kinh tế - Ngày đăng : 17:38, 13/12/2023

(BKTO) - Đến nay, tỉnh Yên Bái có khoảng 36% người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hằng tháng, 90% người hưởng trợ cấp BHXH một lần; 99% người hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, vượt khoảng 2% so với chỉ tiêu được BHXH Việt Nam giao.
yb-1312.jpg
BHXH tỉnh Yên Bái đã rà soát và cắt giảm từ 27 xuống còn 25 thủ tục hành chính (giảm 02 thủ tục so với năm 2020). Ảnh: ST

Thực hiện chỉ tiêu được BHXH Việt Nam giao, BHXH tỉnh Yên Bái đã thực hiện các giải pháp như: tham mưu cho Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện, lồng ghép tuyên truyền chủ trương của Chính phủ và của Ngành; chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với BHXH các huyện, thị xã, các đơn vị liên quan trên địa bàn tuyên truyền, đổi mới phương pháp, linh hoạt các hình thức tuyên truyền với các nội dung thiết thực; triển khai các giải pháp đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; phân tích, xác định nhóm người hưởng tiềm năng; phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm, các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn hướng dẫn người lao động khai báo thông tin tài khoản để nhận chế độ qua tài khoản cá nhân ngay từ khi lập hồ sơ đề nghị hưởng các chế độ BHXH, TCTN.

BHXH tỉnh đã ban hành kế hoạch về việc “Đẩy mạnh chỉ tiêu vận động, khuyến khích người nhận các chế độ BHXH, TCTN qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị 2023”; thực hiện giao chỉ tiêu vận động, khuyến khích người nhận các chế độ BHXH, TCTN qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt khu vực đô thị cho BHXH các huyện, thị xã để BHXH các huyện, thị xã có căn cứ thực hiện phát triển số người nhận các chế độ BHXH, TCTN qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Việc nhận các chế độ BHXH, TCTN qua tài khoản ngân hàng cá nhân mang lại nhiều lợi ích cho người thụ hưởng; giúp việc chi trả nhanh chóng, an toàn, tiết kiệm thời gian. Hằng tháng, người hưởng không cần phải đến địa điểm tập trung để nhận tiền và ký danh sách chi trả.

Cùng với đó, BHXH tỉnh luôn chú trọng chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính (CCHC), đặc biệt là công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); triển khai thực hiện tốt các văn bản của Chính phủ, BHXH Việt Nam về TTHC; đưa 13 TTHC tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh; 06 thủ tục thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện.

Đến nay, BHXH tỉnh đã rà soát và cắt giảm từ 27 xuống còn 25 TTHC (giảm 02 thủ tục so với năm 2020).

BHXH tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH. Đặc biệt là các dịch vụ công trực tuyến như chi trả trợ cấp mai táng phí, chi trả trợ cấp thất nghiệp qua cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của ngành BHXH.

Đến ngày 30/11/2023, BHXH tỉnh đã cấp được 3.369 thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em; giải quyết 44 hồ sơ mai táng phí qua dịch vụ công liên thông./.

MINH ANH