Nghệ An: Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 21.000 tỷ đồng

Địa phương - Ngày đăng : 22:04, 06/01/2024

(BKTO) - Tính đến ngày 03/01/2024, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023 là 21.232 tỷ đồng, đạt 133,9% dự toán và bằng 94,4% so với thực hiện năm 2022.
nghe-an.jpg
Năm 2023, kinh tế- xã hội tỉnh Nghệ An đạt nhiều kết quả tích cực. Ảnh minh họa: congthuong.vn

Theo UBND tỉnh Nghệ An, năm 2023, tuy gặp khó khăn hơn những năm trước nhưng nhìn chung, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có xu hướng phục hồi tích cực, đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều ngành, lĩnh vực, uớc cả năm hoàn thành đạt và vượt 25/28 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2023 ước đạt 7,14%; trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản ước tăng 4,54%; khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 6,8%; khu vực dịch vụ ước tăng 8,7%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 6,65%.

Thu ngân sách nhà nước năm 2023 tính đến ngày 03/01/2024 thực hiện 21.232 tỷ đồng, đạt 133,9% dự toán và bằng 94,4% so với thực hiện năm 2022. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt khoảng 3,11 tỷ USD.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã giải ngân 7.517,998 tỷ đồng, đạt 83,22%, cao hơn so với mức bình quân cả nước (ước đạt 81,87%) và cao hơn so với cùng kỳ năm 2022 (đạt 78,81%/kế hoạch giao đầu năm). Trong đó, vốn đầu tư công tập trung đã giải ngân 4.422,172 tỷ đồng, đạt 79,2%. Các công trình trọng điểm trên địa bàn được tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ.

Trong năm 2023, tỉnh đã cấp mới cho 120 dự án, điều chỉnh 190 lượt dự án, với tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh 58.123 tỷ đồng, gấp 1,7 lần mục tiêu đề ra. So với cùng kỳ năm 2022, số lượng dự án cấp mới tăng 3,4%, tổng vốn đăng ký cấp mới gấp 1,5 lần.

Đặc biệt, năm 2023, Nghệ An lọt top 8 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước với tổng vốn cấp mới và điều chỉnh tính đến ngày 31/12/2023 là 1,6 tỷ USD.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, việc làm, văn hoá, thể thao tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực; đặc biệt là công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 đạt kết quả rất tích cực. Tính đến ngày 31/12/2023, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được 7.245 nhà/kế hoạch 5.500 nhà của năm 2023, đạt 132% kế hoạch.

Trong năm 2023, tỉnh đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 14/9/2023; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII...

Năm 2024, tỉnh Nghệ An đề ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9-10%, thu ngân sách đạt 15.903 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu 3 tỷ USD. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh đề ra 11 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần thực hiện.

Đ. KHOA