Nghệ An: Số người tham gia bảo hiểm y tế tăng gần 34 nghìn người trong năm 2023

Địa phương - Ngày đăng : 20:30, 21/01/2024

(BKTO) - Tính đến hết tháng 12/2023, tỉnh Nghệ An có 3.024.577 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), trong đó có 2.911.787 người tham gia BHYT, tăng 33.924 người so với cuối năm 2022, đạt tỷ lệ bao phủ 93% dân số.
10-ket-qua-noi-bat-cua-nganh-bao-hi.jpg
BHXH tỉnh Nghệ An phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2024. Ảnh: dangcongsan.vn

Theo báo cáo của BHXH tỉnh Nghệ An, trong năm 2023, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền được tăng cường; thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHYT; đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Trung ương giao và chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đề ra trong năm, từng bước thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân và BHXH cho mọi người lao động.

Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện có xu hướng phát triển qua từng năm. Chính sách hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng, như: người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người hưởng chế độ hưu trí, mất sức, bảo trợ xã hội… đã được các cấp chính quyền quan tâm, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Hầu hết các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đều thực hiện nghiêm túc việc đóng BHXH cho người lao động theo đúng quy định.

Tính đến hết tháng 12/2023, toàn tỉnh có 3.024.577 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Trong đó, có 385.131 người tham gia BHXH, đạt 24,9% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; có 2.911.787 người tham gia BHYT, tăng 33.924 người so với cuối năm 2022 (tăng 1,18%), đạt tỷ lệ bao phủ 93% dân số; có 251.742 người tham gia BHTN, tăng 8.171 người so với cuối năm 2022 (tăng 3,35%), đạt 16,03% so với lực lượng lao động trong độ tuổi.

Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 8.873,3 tỷ đồng; đạt 102,71% kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao, tăng 1.018,6 tỷ đồng (tăng 12,97%) so với cùng kỳ năm 2022.

Toàn tỉnh giải quyết chế độ BHXH cho 170,1 nghìn lượt người; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho hơn 5,6 triệu lượt khám, chữa bệnh BHYT ngoại trú và điều trị nội trú, tăng 543 nghìn lượt khám, chữa bệnh (tương ứng tăng 10,66%) so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên, tốc độ phát triển, tỷ lệ bao phủ BHXH của tỉnh Nghệ An chưa cao so với tỷ lệ chung của cả nước và mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW. Đặc biệt, số người tham gia BHXH tự nguyện dừng không tiếp tục tham gia có xu hướng tăng; số người đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH 1 lần lớn (trong năm 2023 có 26.668 lượt người, tăng 7.220 người (37,4%) so với năm 2022). Số đơn vị và số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN còn ở mức cao, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động...

Trong năm 2024, BHXH tỉnh Nghệ An tiếp tục phấn đấu đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW, Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/08/2018 của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030…. Theo đó phấn đấu đến hết năm 2024, tỷ lệ người dân trên địa bàn tham gia BHYT đạt 94%; tỷ lệ lực lượng lao động trên địa bàn tham gia BHXH đạt 25,7%.

Đ. KHOA