Chi-lê: Xử lý những sai phạm tài chính lớn sau kiểm toán

Kiểm toán quốc tế - Ngày đăng : 15:10, 21/02/2024

(BKTO) - Kiểm toán nhà nước (KTNN) Chi-lê đã đưa ra ý kiến không chấp nhận đối với các phát hiện kiểm toán trị giá hơn 2 tỷ USD vào năm 2022. Ý kiến này được đưa ra trong Báo cáo các phát hiện kiểm toán đặc biệt năm tài chính 2022 của Cơ quan.

Báo cáo được biên soạn với số liệu lấy từ 695 cuộc kiểm toán, 84 cuộc điều tra đặc biệt, 107 cuộc kiểm tra các công trình công cộng…

santiago_chile_weather.jpg
Lĩnh vực quản lý cơ sở hạ tầng và đô thị tại Chi-lê để xảy ra nhiều sai phạm. Ảnh: ST

Số liệu thống kê của KTNN Chi-lê cho thấy, toàn bộ kế hoạch kiểm toán được thực hiện trong 714 nghìn giờ với sự tham gia của 679 chuyên gia, kiểm toán viên. Trong báo cáo, KTNN Chi-lê đã đưa ra 13.178 phát hiện, trong đó 7.614 phát hiện được đánh giá là rất phức tạp.

Những phát hiện lớn nhất của KTNN Chi-lê là những sai sót trong việc thực hiện trách nhiệm giải trình tại các cơ quan công, trị giá hơn 778 tỷ USD, trong đó giáo dục và y tế là những lĩnh vực để xảy ra nhiều vấn đề nhất, với những phát hiện trị giá lần lượt là 446,3 tỷ USD và 215,1 tỷ USD.

Ngoài ra, KTNN Chi-lê còn phát hiện việc không tuân thủ các quy định về kế toán hoặc ngân sách, trong đó lĩnh vực cơ sở hạ tầng và đô thị có các phát hiện lớn nhất không được chấp nhận với trị giá hơn 492,2 tỷ USD.

Tương tự, báo cáo nêu bật những thiếu sót liên quan đến việc quản lý các quỹ, trị giá lên tới hơn 482 tỷ USD; việc không tuân thủ liên quan đến thanh toán thu nhập (80 tỷ USD); những tồn tại liên quan đến việc thực hiện hợp đồng trị giá 29 tỷ USD; các chi phí không phù hợp hoặc không được hỗ trợ (hơn 24 tỷ USD)...

Sau khi các cuộc kiểm toán được hoàn thành, 51 trường hợp với tổng số tiền chi sai hơn 13,5 tỷ USD đã bị đưa ra xét xử tại tòa; 21 yêu cầu bồi thường giá trị hơn 4 tỷ USD được thực hiện; 287 sai phạm tại các đơn vị được kiểm toán bị kỷ luật…

Theo thông lệ, Báo cáo các phát hiện kiểm toán đặc biệt năm tài chính 2022 đã được gửi tới Quốc hội./.

(Theo KTNN Chi-lê)

Tuệ Lâm