Quyết liệt thực hiện kế hoạch kiểm toán, bảo đảm “chất lượng, chất lượng hơn nữa”

Hoạt động của Ngành - Ngày đăng : 12:06, 23/02/2024

(BKTO) - Đây là ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn tại buổi thăm, làm việc với Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực VI sáng 23/2.

Cùng dự buổi làm việc có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ, lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc KTNN…

tong-kt23.jpg
Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với KTNN khu vực VI. Ảnh: N. LỘC

Kiến nghị xử lý tài chính gần 3.100 tỷ đồng

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VI Nguyễn Thị Thắng cho biết, trong quá trình xây dựng và trưởng thành, KTNN khu vực VI luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Đảng ủy, lãnh đạo KTNN qua các thời kỳ, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả và tinh thần trách nhiệm cao của các đơn vị trực thuộc KTNN cũng như sự giúp đỡ, ủng hộ của địa phương và các đơn vị được kiểm toán.

Thông tin về một số kết quả công tác nổi bật năm 2023, Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VI cho biết, đơn vị đã quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng KTNN, Tổng Kiểm toán nhà nước trong việc lồng ghép các Đoàn kiểm toán, giảm đầu mối kiểm toán để giảm tần suất xuất hiện Đoàn kiểm toán tại cùng một địa phương, đảm bảo phù hợp với thực tế của đơn vị theo đúng quy định…

Trong năm 2023, KTNN khu vực VI đã hoàn thành 12/12 cuộc kiểm toán theo kế hoạch được giao. Tổng số kiến nghị xử lý đến ngày 31/12/2023 của 12 cuộc kiểm toán đã phát hành Báo cáo kiểm toán là gần 3.100 tỷ đồng.

Ngoài ra, các Đoàn kiểm toán còn có những phát hiện liên quan đến việc quản lý, điều hành ngân sách địa phương, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản…

Điển hình, qua cuộc kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2020-2022 tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang và TP. Hải Phòng, Đoàn kiểm toán đã phát hiện một số bất cập, hạn chế trong việc thực hiện nộp kinh phí về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Trung ương; bất cập trong công tác ban hành văn bản, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế và kế hoạch trồng rừng thay thế; công tác thẩm định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán kinh phí trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trồng thay thế; công tác quản lý thu - chi Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh; công tác kiểm tra, giám sát Quỹ…

Trong năm 2023, KTNN khu vực VI cũng đã hoàn thành việc tổ chức làm việc với các địa phương để rà soát, phân loại các kiến nghị kiểm toán còn tồn đọng, làm rõ nguyên nhân để báo cáo lãnh đạo KTNN theo quy định của KTNN.

Bên cạnh đó, các hoạt động khác của đơn vị tiếp tục được duy trì, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

toan-canh23.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: N. LỘC

Về định hướng trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, lãnh đạo KTNN để chủ động triển khai nhiệm vụ năm 2024 đảm bảo khoa học, chất lượng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả, thực hiện tốt phương châm của Ngành “Chất lượng, chất lượng hơn và chất lượng hơn nữa”; thực hiện kịp thời, đúng quy định công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận và xử lý thông tin tố giác tội phạm.

Trong công tác theo dõi, đôn đốc, rà soát tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán, KTNN khu vực VI đã thực hiện 05 cuộc kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán. Kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán của các cuộc kiểm toán năm 2022 đạt 85%.

Đồng thời, không ngừng giáo dục đạo đức nghề nghiệp trong toàn đơn vị; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong mọi hoạt động nói chung và trong kiểm toán nói riêng; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm toán; tăng cường công tác kiểm tra thực hiện kiến nghị, tiếp tục rà soát các vướng mắc của đơn vị được kiểm toán trong việc thực hiện kiến nghị, trả lời kiến nghị, khiếu nại về kết quả kiểm toán kịp thời.

Cùng với đó, đơn vị sẽ tổ chức thu thập thông tin, xây dựng kế hoạch kiểm toán năm 2025 và kế hoạch kiểm toán trung hạn giai đoạn 2025-2027 theo đúng định hướng chung của Ngành, phù hợp điều kiện thực tiễn và nguồn nhân lực của đơn vị.

Chủ động đề xuất, tập trung kiểm toán những vấn đề gắn với đặc thù địa phương

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động của KTNN khu vực VI; đồng thời đánh giá cao tinh thần đoàn kết, đổi mới của đơn vị.

KTNN khu vực VI đã tuân thủ nghiêm túc chỉ đạo của Ban cán sự, lãnh đạo KTNN; các kiến nghị kiểm toán ngày càng đảm bảo... đơn vị cũng xây dựng mối quan hệ phối hợp công tác tốt với các địa phương.

anh-tho.jpg
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ phát biểu tại buổi làm việc

Nhấn mạnh là đơn vị kiểm toán các địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước lưu ý, đơn vị đã nỗ lực để đạt những kết quả tốt, song cần tiếp tục quan tâm đến cơ chế, chính sách đặc thù của vùng; tổ chức các cuộc kiểm toán chuyên đề sâu về hoạt động của địa phương.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn đánh giá cao những kết quả đạt được của đơn vị. Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu KTNN khu vực VI tiếp tục nỗ lực, cố gắng trong thực hiện các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm và trong thời gian tới.

Theo đó, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu KTNN khu vực VI tiếp tục bám sát địa bàn để đề xuất các chủ đề, nội dung kiểm toán, tập trung vào những vấn đề gắn với đặc thù của địa phương. Trong xây dựng kế hoạch kiểm toán, phải hạn chế tối đa chồng chéo, tránh gây ảnh hưởng, phiền hà cho địa phương.

Về tổ chức thực hiện kiểm toán, đơn vị cần bố trí nhân lực có chất lượng, trên tinh thần "chất lượng, chất lượng hơn nữa", tích cực trao đổi với đơn vị trước khi đưa ra kiến nghị để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả trong triển khai thực hiện kiến nghị kiểm toán.

Đồng thời, phải kịp thời phát hiện những bất cập về cơ chế chính sách, đặc biệt là chính sách đặc thù của địa phương để đề xuất giải pháp khắc phục cho địa phương phát triển.

Tổng Kiểm toán nhà nước cũng yêu cầu KTNN khu vực VI đẩy mạnh tuyên truyền về pháp luật KTNN, các văn bản của Ngành để các địa phương, đơn vị được kiểm toán nắm rõ và thực hiện.

Đặc biệt, đơn vị cần có ý kiến về vấn đề xây dựng dự toán, kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách. “Đây là vấn đề được Quốc hội đặc biệt quan tâm và đánh giá cao sự vào cuộc của KTNN. Muốn làm tốt thì trước tiên các đơn vị kiểm toán phải làm tốt từ chính các địa phương, đơn vị mình phụ trách kiểm toán" - Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ; tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ của công chức, kiểm toán viên để bố trí, sắp xếp công việc cho hợp lý nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm toán; tăng cường kiểm soát các đoàn kiểm toán; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, rà soát các phần mềm để ứng dụng vào hoạt động của đơn vị, phát huy hiệu quả của công nghệ vào công việc, đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số của Ngành...

Tại buổi làm việc, Tổng Kiểm toán nhà nước cũng giải đáp, trao đổi về một số đề xuất của đơn vị; đồng thời yêu cầu các đơn vị tham mưu phối hợp cùng KTNN khu vực VI xem xét nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của đơn vị trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ. 

z5185097150863_258b4f667d20baf60141972da9ef4d2d-1-.jpg
Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VI Vũ Khánh Toàn phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước. Ảnh: N. LỘC

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn, thay mặt tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động của KTNN khu vực VI, Kiểm toán trưởng Vũ Khánh Toàn khẳng định, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành công chung của Ngành.

NHÓM PV