Hải quan Tây Ninh: Phấn đấu thu ngân sách đạt trên 1.000 tỷ đồng

Kinh tế - Ngày đăng : 22:18, 26/02/2024

(BKTO) - Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024, Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh thực hiện nhiều giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu.
cong-chuc-chi-cuc-hai-quan-cua-khau-moc-bai-cuc-hai-quan-tay-ninh-huong-dan-thu-tuc-cho-doanh-nghiep..jpg
Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài, Cục Hải quan Tây Ninh hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp. Ảnh sưu tầm

Theo Quyết định số 1602/QĐ-TTg ngày 10/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chi tiết dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh 1.100 tỷ đồng.

Tại Quyết định số 2646/QĐ-UBND ngày 15/12/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tây Ninh giao dự toán thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan tỉnh 1.200 tỷ đồng.

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024, Cục Hải quan tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch, giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, chế độ hoàn thuế, miễn thuế, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu.

Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với ngân hàng để thực hiện nộp thuế điện tử 24/7, thí điểm nộp thuế qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, bảo đảm cho người nộp thuế có thể nộp tiền thuế vào mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện; áp dụng các chuẩn mực quốc tế, quy trình quản lý hải quan hiện đại nhằm tạo thuận lợi tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm giám sát, quản lý chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật.

Cục Hải quan tỉnh chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện nghiêm túc công tác quản lý thu ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm 2024; tăng cường rà soát, nắm chắc nguồn thu; nghiên cứu, triển khai các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách nhà nước; chủ động đánh giá tác động của các cam kết hội nhập quốc tế đến thu ngân sách nhà nước.

Tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế; phân loại các nhóm nợ, tình trạng nợ thuế của doanh nghiệp, đưa ra biện pháp xử lý theo đúng quy định; quyết liệt xử lý, cưỡng chế, thu hồi nợ thuế theo quy định của pháp luật, giảm nợ đọng thuế, định kỳ công khai các doanh nghiệp nợ thuế; không để phát sinh nợ mới, không để nợ tại thời điểm 31/12/2024 cao hơn thời điểm 31/12/2023.

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu đề xuất UBND tỉnh thực hiện rà soát quy hoạch, kêu gọi đầu tư xây dựng kho bãi, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hoá xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu, khu công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn./.

TRẦN HUYỀN