Tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước trang trọng, tiết kiệm

Hoạt động của Ngành - Ngày đăng : 20:03, 27/02/2024

(BKTO) - Đây là ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức Kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước (KTNN) tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo, chiều 27/2.
bbbb.jpg
Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức Kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước chủ trì cuộc họp. Ảnh: N.Lộc

Tham dự cuộc họp có các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước và các Tiểu ban: Phong trào, Nội dung - Thư ký,  Tuyên truyền, Hậu cần - Lễ tân - Khánh tiết, cùng các bộ phận, cá nhân được giao nhiệm vụ...

Tại cuộc họp, đại diện các Tiểu ban đã báo cáo về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm chuẩn bị cho kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN, trọng tâm là Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN.

Theo đó, đến nay, các Tiểu ban và các bộ phận, cá nhân được giao nhiệm vụ đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện phần việc được giao. Đồng thời, tại cuộc họp, các Tiểu ban cũng báo cáo Ban Chỉ đạo về những vướng mắc, phát sinh cũng như một số đề xuất kiến nghị để Ban Chỉ đạo cho ý kiến triển khai thực hiện trong thời gian tới.

z5198009325652_1bae5f7737b6e2ed98c43bcd9372f0c3.jpg

Đây là sự kiện trọng đại của Ngành, do đó, các Tiểu ban phải tập trung thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, hướng tới tổ chức các hoạt động kỷ niệm, trọng tâm là Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN trang trọng, song phải tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí.

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng tập trung trao đổi về một số vấn đề cụ thể như: Công tác hậu cần, lễ tân; sản xuất phim, kỷ yếu 30 năm; các phong trào thi đua; kịch bản tổng thể buổi Lễ... Các ý kiến cũng cho rằng, trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, công tác chuẩn bị cho kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN được thực hiện đồng thời với triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024, trọng tâm là Kế hoạch kiểm toán; nhiều nhân sự tham gia vào các Tiểu ban thay đổi vị trí công tác dẫn đến quá trình triển khai nhiệm vụ ít nhiều bị ảnh hưởng...

_dsc0533.jpg
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: N.Lộc

Nêu ý kiến tại cuộc họp, các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cũng trao đổi về một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị của từng Tiểu ban được giao phụ trách; đồng thời đề nghị sắp xếp, kiện toàn nhân sự của các Tiểu ban có thành viên được luân chuyển, điều động trong thời gian qua để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ của Tiểu ban được giao...

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá cao sự vào cuộc của các Tiểu ban trong thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị cho kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN.

Lưu ý khối lượng công việc chuẩn bị cho các hoạt động hướng đến kỷ niệm 30 năm thành lập Ngành rất lớn với nhiều công việc đan xen, được thực hiện đồng thời, đặc biệt là nhiệm vụ kiểm toán, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các Tiểu ban cần tiếp tục bám sát kế hoạch để triển khai công việc một cách khoa học, hợp lý; kịp thời điều chỉnh thay đổi cũng như tháo gỡ vướng mắc để tập trung triển khai công tác chuẩn bị cho các hoạt động hướng đến kỷ niệm đảm bảo tiến độ.

Đặc biệt, các Tiểu ban, cá nhân cần thường xuyên cập nhật tình hình triển khai nhiệm vụ được giao; các Tiểu ban cần có sự phối hợp, đảm bảo thông tin xuyên suốt để thực hiện nhiệm vụ chung được thống nhất, hiệu quả; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo cho ý kiến đối với những vấn đề quan trọng có vướng mắc phát sinh./.

N.LỘC