15

Quảng Ngãi : Thu ngân sách tháng 01/2024 đạt 15% dự toán năm
(BKTO) - Thu ngân sách tháng 01/2024 của tỉnh Quảng Ngãi đạt hơn 3.800 tỷ đồng, bằng 15% dự toán năm, tăng 33,6% so với tháng 01/2023.