Thực hiện hỗ trợ giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do Covid-19
(BKTO) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 24/2022/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.