Xuất, nhập khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt 673,82 tỷ USD
(BKTO) - Tính chung 11 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt 673,82 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước.