Báo chí cần đổi mới tuyên truyền về xây dựng Đảng
(BKTO) - Báo chí cần tiếp tục đổi mới hơn nữa tuyên truyền về xây dựng Đảng, tạo hiệu ứng lan tỏa trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội.
 • Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Thành phố Hà Nội lần thứ VI
  20 ngày trước Công tác xây dựng Đảng
  (BKTO) - Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VI,năm 2023 nhằm khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội nói riêng. Đồng thời, nâng cao nhận thức và động viên, khuyến khích phóng viên, biên tập viên trong việc sáng tác nhiều tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị của Thành phố.
 • Hai mắt phải tinh tường, không để “một mắt sáng, một mắt mờ”
  23 ngày trước Công tác xây dựng Đảng
  (BKTO) - Chủ nghĩa Mác - Lênin luôn quan tâm đến vấn đề lý luận và thực tiễn cách mạng. Từ lý luận và hoạt động thực tiễn, Ph. Ăng-ghen đã có công bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác trên nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề lý luận cách mạng.
 • Miền Bắc xã hội chủ nghĩa xứng đáng là hậu phương vững chắc của tiền tuyến anh hùng
  một tháng trước Chính trị
  Trong Diễn văn khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Dân tộc ta là một, nước Việt Nam là một. Nhân dân ta nhất định sẽ vượt qua tất cả mọi khó khăn và thực hiện kỳ được “thống nhất đất nước, Nam Bắc một nhà”.
 • “Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi”
  một tháng trước Chính trị
  Trong những năm cả nước ta cùng chung sức đồng lòng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đã xuất hiện rất nhiều những ca khúc cách mạng hào hùng, như tiếng kèn xung trận, thúc giục đoàn quân tiến công và chiến thắng. “Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi” của nhạc sĩ Thanh Phúc là ca khúc nổi tiếng nằm trong số đó.
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với Ngày Quốc tế Lao động 1/5
  một tháng trước Chính trị
  Từ sớm, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm và trực tiếp tham gia vào hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập (03/02/1930) và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời thì Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta càng có điều kiện thuận lợi tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động thiết thực, ý nghĩa.
 • 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: Đoàn kết làm nên sức mạnh, cội nguồn của mọi thành công
  một tháng trước Chính trị
  Nhìn lại lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đoàn kết luôn là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh, động lực quan trọng, là một trong những nhân tố quyết định mọi thắng lợi của dân tộc. Tinh thần đại đoàn kết dân tộc đã được phát huy cao độ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đặc biệt là trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, làm nên chiến thắng lịch sử 30/4/1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
 • Bác Hồ với Đại đoàn quân Tiên phong tại Đền Hùng
  một tháng trước Chính trị
  Cách đây 69 năm, ngày 19/9/1954, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân tiên phong (Đại đoàn 308) tại Đền Hùng (Phú Thọ), Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “…Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước…”. Không chỉ khẳng định công lao to lớn của các Vua Hùng, của các thế hệ ông cha, lời Bác dặn còn là lời nhắc nhở toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phải phát huy truyền thống con cháu Lạc Hồng, phải có trách nhiệm giữ gìn giang sơn gấm vóc.
 • Giỗ Tổ Hùng Vương: Biểu tượng khơi nguồn và tạo sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
  một tháng trước Chính trị
  Trong tâm thức của mỗi người dân đất Việt, Giỗ Tổ Hùng Vương từ bao đời nay đã trở thành biểu tượng văn hóa tâm linh, tín ngưỡng, là điểm hội tụ tinh thần đại đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày mà mỗi người dân Việt Nam, dù ở quê hương hay cách xa Tổ quốc muôn trùng, đều hướng về với tấm lòng thành kính, tri ân công đức tổ tiên, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn”.
 • Chớ để “lê lết dưa cà”
  một tháng trước Công tác xây dựng Đảng
  Tư tưởng và tấm gương ngời sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại bài học quý giá về việc tự rèn luyện sửa chữa khuyết điểm cho Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.
 • Phải cấm chỉ những hành động tự do quá trớn
  một tháng trước Công tác xây dựng Đảng
  Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng trong quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển của Đảng.